Koko kevään yhteishaussa Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjosi yhteensä 1390 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla. Hakijoita JAMKiin oli 12 783, joista ensisijaisia 5077. Suhteessa aloituspaikkoihin ensisijaisia hakijoita oli siis 3,65-kertaisesti, mikä sijoitti JAMKin Suomen kolmanneksi vetovoimaisimmaksi ammattikorkeakouluksi. Edelle sijoittuivat vain Laurea-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Suomenkielisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin hakijoita oli kaikkiaan 536, kun aloituspaikkoja oli 275. Selvästi suosituin YAMK-tutkinto oli uutena tarjottu organisaation ja talouden johtaminen –tutkinto, johon hakijoita oli 138. Aloituspaikkoja tutkintoon on 30.

Myös AMK-tutkintojen puolella liiketalouden opinnot kiinnostivat: eniten ensisijaisia hakijoita AMK-tutkinnoista oli liiketalouden päivätoteutuksen tutkinto-ohjelmaan, johon ensisijaisia hakijoita oli 388. Myös liiketalouden monimuotototeutus kiinnosti: siihen oli 259 ensisijaista hakijaa. Tekniikan alalla erityisesti tieto- ja viestintätekniikka kiinnosti hakijoita: päivätoteutukseen oli 292 ja monimuotototeutukseen 153 ensisijaista hakijaa.

Ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin oli korkein sosionomin monimuotototeutuksessa, johon ensisijaisia hakijoita oli 272 ja aloituspaikkoja 20. Hakijoita oli siis lähes 14 yhtä aloituspaikkaa kohden.

Ei valintakoetta, vaan valintakurssi – parhaat saavat tutkintopaikan

JAMKissa kokeiltiin yhteishaussa 2019 ensimmäistä kertaa tutkintokoulutuksen yhteydessä valintaa kurssisuorituksen perusteella. Tieto- ja viestintätekniikan monimuotokoulutukseen hakeneet osallistuvat web-tekniikan (4 op) verkkokurssille, josta 25 parhaiten suoriutunutta saa tutkintopaikan. Verkkokurssin aloitti kaikkiaan 254 hakijaa.

Hakijamäärät verkossa toteutettaviin tutkintokoulutuksiin ovat olleet JAMKissa kasvussa viime vuosina. Valintakurssi valintakokeen sijaan perehdyttää hakijan jo heti alkuvaiheessa verkko-opiskeluun.

– Verkkokurssin avulla haluamme sisällön ymmärryksen lisäksi testata hakijoiden kykyä itsenäiseen verkko-opiskeluun. Kurssi antaa realistisen kuvan hakijoille, mitä nykyajan monimuoto-opiskelu on, kertoo koulutussuunnittelija Ilona Viitasaari.

Web-tekniikat -opintojakso kuuluu tieto- ja viestintätekniikan insinöörien ensimmäisen vuoden opintoihin, joten valituksi tulevat saavat opintojakson heti sisällytettyä tutkintoonsa. Myös muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, mutta eivät tule valituksi tutkintokoulutukseen, saavat opintojaksosta avoimen AMK:n suorituksen.

– Niille, jotka eivät tule valituksi, on tarjolla mahdollisuus aloittaa opinnot avoimen AMK:n polkuopinnoissa, joihin on sisällytetty samat kurssit kuin tutkintokoulutuksessakin. Joka tapauksessa on siis mahdollista päästä insinööriopintoihin kiinni, Viitasaari kertoo.

Valtakunnallisesti viime vuosina on nostettu esiin erilaisia valintatapoja tutkintokoulutukseen.