Ensimmäiset sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon JAMKissa suorittaneet valmistuivat Kazakstanissa elokuussa 2019. Tilauskoulutus toteutettiin yhteistyössä Kazakh Medical University of Continuing Education:n (KazMUCE) kanssa. Kyseessä on kaksivuotinen toteutus, jossa JAMKin ja LAMKin hoitotyön asiantuntijat ovat opettaneet yhdessä kazakstanilaisten kollegoidensa kanssa. Opiskelu on tapahtunut Kazakstanissa, Suomessa ja verkon välityksellä.

Opinnot täyttävät sekä Kazakstanin että Suomen ylemmän korkeakoulututkinnon vaatimukset sisältäen myös pedagogisia opintoja, sillä opiskelijat saavat tutkinnon sekä KazMUCE:sta että JAMKista.

– Kliinisen asiantuntijan koulutuksesta on Suomessa jo lähes kymmenen vuoden kokemus. Sairaanhoitajien asiantuntijuuden vahvistaminen sekä näyttöön perustuvien hoitotyön menetelmien käyttöönotto ja arviointi ovat keskeisessä asemassa tämän päivän hoitotyössä, toteaa Hanna Hopia, hoitotyön yliopettaja ja kliininen asiantuntija -koulutusohjelman vastuuopettaja.

– Valmistuneilla sairaanhoitajilla tulee olemaan merkittävä rooli hoitotyön ja sen koulutuksen kehittäjinä Kazakstanissa, sillä heillä on nyt sekä kokemuksellista että tutkimustietoa kansainvälisestä sairaanhoitajan roolista, tehtäväkuvasta ja koulutuksesta, jota he voivat soveltaa toimiessaan opettajina ja kehittäjinä, asiantuntija Johanna Heikkilä toteaa.

Koulutus on jatkumoa pitkäjänteiselle yhteistyölle Kazakstanin terveysministeriön, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa maan sairaanhoitajakoulutuksen kehittämiseksi ja Kazakstanin terveyspalveluiden saatavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.

Ensimmäiset sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon JAMKissa suorittaneet