Jussi Halttunen, rehtori

Uuden sukupolven korkeakoulu etenee

Jussi Halttunen

"Vuosi 2018 oli JAMKin osalta erittäin hyvä ja tuloksellinen. Strategian kulmakiveksi asetettu ”uuden sukupolven korkeakoulu” eteni suotuisasti useammalla eri rintamalla. "

Jyväskylän ammattikorkeakoulun liikevaihto läheni tavoitteeksi asetettua 60 miljoonan euron rajaa. Myös ammattikorkeakoulun saama valtion perusrahoitus kasvoi viime vuonna ja lähestyi 45 miljoonan euron tasoa. Perusrahoituksen ulkopuolisen täydentävän rahoituksen osuus oli vuonna 2018 26 % ammattikorkeakoulun koko rahoituksesta. TKI-toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan ja saavutti 11 ennätyksellisen miljoonan euron tason. Myös ulkoisen rahoituksen määrällä (7,9M€) mitattuna JAMK on ammattikorkeakoulujen kärkijoukossa. 

Koulutusviennissä yllettiin 1,7 miljoonan suuruiseen myyntiin ja koko palveluliiketoiminnan volyymi oli 4,8 miljoonaa euroa. OKM myönsi JAMKille ylimääräistä strategiarahaa 0,6 miljoonaa euroa vuosille 2019 ja 2020. Lisäksi onnistuimme saamaan merkittävää TKI-rahoitusta kummastakin OKM:n ylimääräisestä profiilirahoituksesta sekä kyberturvallisuuden että monialaisen kuntoutuksen tutkimustoimintaan.

Työntäyteinen vuosi on vahvistanut JAMKin asemaa Suomen korkeakoulukentässä. Yhteistyö Jyväskylän yliopiston ja Gradian kanssa muodostetussa EduFutura-konsortiossa on edennyt suotuisasti. Suomalaisen musiikkikampuksen tilojen lisärakentamisen suunnittelu eteni ja hanke käynnistyy keväällä 2019. Syksyn 2018 aikana JAMK toteutti kolmannen KARVIn auditointikierroksen itsearvioinnin ja varsinainen auditointivierailu toteutettiin maaliskuussa 2019.

Vuonna 2018 tehtiin merkittävä päätös vuokrata Hyvinvointiyksikölle yli 3000 m2 suuruiset tilat tulevasta Hippoksen Areenakeskuksesta, jonne päästään muuttamaan keväällä 2022. JAMKin vuokrasopimus oli merkittävä asia koko Hippos-hankkeen etenemisen kannalta. Viime vuonna toteutettiin merkittäviä investointeja mm. JyvSecTec-kyberturvallisuusympäristön vahvistamiseksi sekä uuden digitaalisen oppimiskeskuksen rakentamiseksi.

Merkittävä askel kohti uuden sukupolven korkeakoulua on myös opetussuunnitelmien uudistaminen, joka käynnistettiin viime vuonna ylempien amk-tutkintojen osalta. Opintojen toteutuksen moduulirakenne sekä yhteisten johtamisopintojen toteuttaminen JAMK-tasoisina antaa yamk-tutkinnoille uuden profiloinnin. Opetussuunnitelmauudistusta jatketaan vuonna 2019 amk-tutkintojen osalta.

Jaa

Takaisin