Hyönteistalous on nouseva trendi, joka liittyy proteiiniomavaraisuuteen ja ruoantuotannon kestävän kehityksen mukaiseen resurssien tehokkaampaan käyttöön. EU:n uusi elintarvikelainsäädäntö mahdollistaa uuselintarvikkeiden myynnin koko Euroopassa, mikä muodostaa kysynnän ja tarpeen myös kotimaiselle hyönteistuotannolle.

Mustasotilaskärpäset on valittu Biotalousinstituutissa hyönteiskasvatuskontin asukkaiksi, koska ne soveltuvat kestävyytensä vuoksi hyvin hyönteisten kasvatuksen ja jalostamisen koulutus- ja kehitysympäristöön. Mustasotilaskärpäsiä ja niiden toukkia käytetään mm. elintarviketuotantoeläinten rehuksi.

– Keski-Euroopassa hyönteisiä sisältäviä tuotteita on ollut saatavilla jo pitkään. Miksei myös meillä voisi ryhtyä paikallisesti kasvattamaan hyönteisiä elintarvikekäyttöön? Olemme rakentaneet hyönteiskasvatuksen demostraatioympäristön, jossa tutustutaan hyönteiskasvatuksen ominaisiin piirteisiin ja jota hyödynnetään oppimisympäristönä hyönteiskasvatuksessa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Siimekselä JAMKin Biotalousinstituutista.

– Samalla halutaan lisätä tietoisuutta hyönteiskasvatuksesta asiasta kiinnostuneille yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville.

Hankkeessa kartoitetaan seutukunnan hyönteiskasvatukseen soveltuvat sivuvirrat ja yritykset, jotka voisivat olla mukana rakentamassa hyönteiskasvatusta alueelle. Tuloksista tullaan muodostamaan tiekartta Viitasaari-Saarijärvi-alueen hyönteistalouden kehitykselle.

JAMKissa alkaa ensi vuonna uusi hyönteiskasvatuksen opintokokonaisuus, joka tullaan toteuttamaan avoimen AMK:n opintoina. Tämä mahdollistaa kaikkien asiasta kiinnostuneiden osallistuminen opintoihin.

– Haluamme olla trendien aallon harjalla ja toimia suunnannäyttäjinä myös hyönteiskasvatuksen saralla, toteaa Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa hanketta hallinnoi VTT ja JAMKin Biotalousinstituutti on siinä partnerina.

Lue lisää mustasotilaskärpäsistä JAMKin asiakaslehdessä!