Kaiken kaikkiaan rahoitusta myönnettiin seitsemälle ammattikorkeakoululle. JAMKin saama 823 000 € suuruinen valtionavustus kohdistuu soveltavan kyberturvallisuuden vahvuusalan kehittämiseen tähtäävään CybeRDI-hankkeeseen. Siinä on yhteistyökumppanina Poliisiammattikorkeakoulu POLAMK, joka osallistuu myös hankkeen rahoitukseen.

Poliisiammattikorkeakoulu on sisäministeriön alainen oppilaitos.
Digitalisaatio lisää yhteiskunnan tuottavuutta, mutta sen varjopuolia ovat lisääntyvät kyberturvallisuusuhkat ja kyberrikollisuus. CybeRDI-hankkeessa vahvistetaan kyvykkyyttä ja kehitetään moderneja menetelmiä estää, havaita sekä tutkia tietoverkoissa tehtäviä rikoksia. Kyberrikollisuuden leviämistä pyritään ehkäisemään laajasti lisäämällä tietoisuutta yrityksissä, terveydenhuollossa sekä sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. JAMK käyttää saatua hankerahoitusta mm. kyberturvallisuuden tutkimuksen vahvistamiseen yhdessä POLAMKin kanssa.

CybeRDI-hanke on kansallisesti merkittävä ja tukee JAMKin ja POLAMKin profiloitumista kansainvälisesti kyberrikollisuuden tutkinnan ja torjunnan asiantuntijoina. Samalla rooli kyberturvallisuuden tutkimusverkostoissa ja –hankkeissa vahvistuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama valtionavustus sisältyi valtion lisäbudjettiin ja sillä haluttiin tukea ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiloitumista. Hankehakemukset arvioi Suomen Akatemian koollekutsuma kansainvälinen arviointipaneeli.

Lue lisää CybeRDI-hankkeesta