Rantakokon taustalta löytyy vahvaa gerontologista osaamista, erityisesti häntä kiinnostaa aktiivisena vanheneminen, osallisuus ja elinpiiritutkimus. Vanhempi tutkija Katariina Korniloff, varsin uusi tulokas hänkin, on tutkinut mm. fyysisen aktiivisuuden merkitystä masennusoireisiin ja metaboliseen oireyhtymään. Ryhmään kuuluvat myös JAMKin pitkän linjan asiantuntija Kaisa Malinen, jota kiinnostaa erityisesti perheiden ja lasten hyvinvointi, sekä erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa, jonka vahvaa osaamisaluetta on toimintakyvyn arviointi ja osallisuus. Hän on ollut mukana lukuisissa menestyksellisissä hankkeissa, mm. viimeisimpänä Kukoistava kotihoito-hankkeessa.

– Siinä kehitimme toimintamalleja ikääntyneiden kotihoitoon ja siihen, kuinka asiakaslähtöisesti kotikuntoutuksen keinoin voidaan tukea ikääntyneiden kotona asumista, Paltamaa kertoo.

Osaamispaletti on laaja ja vaikuttava, tekijöiden taustoista löytyy mm. psykologian opintoja, aivotutkimusta, gerontologiaa, fysioterapiaa ja mielenterveyttä, monialaisuutta siis parhaimmillaan.

Kärkiteemat, joiden alla liikutaan, ovat työ- ja toimintakyky, osallistava ja toimiva arki sekä liikunnallinen kuntoutus. Lisäksi toimintaan kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijoita omasta yksiköstä tai muilta aloilta, mikä mahdollistaa tutkimuksen myös eri alojen yhdyspinnoilla synnyttäen samalla innovaatiota, uutta liiketoimintaa ja kasvua. Ryhmä painottaa olevansa kaikille avoin.

– Monialainen soveltava tutkimustoiminta mahdollistaa yhteistyön sekä talon sisällä, että ulkopuolella, Korniloff muistuttaa.

Lue lisää JAMKin asiakaslehdestä 2/2018 ->