JAMKin tutkimus- ja kehitystoimintaa tehdään maailmanlaajuisesti. Ulkoisen rahoituksen määrä vuonna 2018 oli 7,9 M€ ja TKI-toiminnan kokonaisvolyymi 11,0 M€, mikä on uusi ennätys. 

Vuonna 2018 saatiin myös tulokset TKI-toiminnan ulkoisesta arvioinnista. Tulosten perusteella käynnistettiin toistakymmentä kehittämiskohdetta. Erityisesti panostettiin soveltavan tutkimuksen edistämiseen. Osana käynnistettyä soveltavan tutkimuksen ohjelmaa rekrytoitiin Monialaisen kuntoutuksen ja Sovelletun kyberturvallisuuden vahvuusaloille tutkijat.

Alla esimerkkejä hankkeistamme:

CybeRDI - Kyberrikollisuuden haastaja ja kybertietoisuuden kasvattaja

CybeRDI-projektissa tavoitteena on kehittää teknologisesti ja toiminnallisesti parhaita käytäntöjä kyberrikoksien estämiseen, tutkimiseen ja selvittämiseen sekä kasvattaa käyttäjälähtöisesti yleistä tietoisuutta digitaalisen maailman uhkista ja rikollisuudesta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten poliisi- ja kyberturvallisuusorganisaatioiden, yrittäjäjärjestöjen, koulutuksesta vastaavien organisaatioiden sekä valtionhallinnon ja terveydenhuoltosektorin kanssa.

Lue lisää hankkeesta

KBB - Kestävä bioresiduaalibetoni

Kestävä bioresiduaalibetoni -hankkeessa luodaan kiertotalousekosysteemi pohjoisen Keski-Suomen alueelle. Hankkeessa kehitetään pohjoisen Keski-Suomen pk-yritysten vähähiilisyys-, cleantech- ja resurssiviisausosaamista synnyttämällä kyseiselle alueelle yritysverkoston, joka pilotoi biotalouden (biotuotetehdas) jäte-/sivuvirran jatkojalostusta resurssiviisaan kiertotalouden mallin mukaisesti.

Hankkeen tuloksena tuotetaan uutta tietoa ja pilotoidaan resurssiviisas malli metsäteollisuuden jätevirran hyödyntämisestä betonituotteissa sementin korvaajana. Näin pienennetään betonirakentamisen hiilijalanjälkeä ja ympäristön kuormittavuutta. 

Lue lisää hankkeesta

RoboCountryside - Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan

Robotiikkataidoista muodostuu tulevaisuudessa uudenlainen kansalaistaito, joka mahdollistaa niin yksilöiden kuin yhteisöjen ja yritysten menestymisen tulevaisuudessa. RoboCountryside - Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan -tiedonvälityshankkeen päätavoitteena on jakaa uusinta robotisaatioon liittyvää tietoa, vahvistaa maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tukea teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä.

Maaseudun elinvoimaa kehitetään myös tiedonvälityshankkeen toimenpiteitä tukevien investointien avulla, jotka mahdollistavat uusimman teknologian esittelyn ja kokeilun. Tavoitteena on kannustaa ja rohkaista robotiikan kokeilukulttuuriin sekä kokemusten välittämiseen, esimerkiksi uusien palveluiden synnyttämiseksi.

Lue lisää hankkeesta

VinsectS – Hyönteistalous osana Viitasaari-Saarijärvi -seutukunnan kiertotaloutta

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa hyönteistalouden mahdollisuudet Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan alueella sekä laskea ja selvittää pienyrittäjyyden mahdollisuudet sekä sivuelinkeinot hyönteistaloudessa. Tavoitteena on myös kytkeä hyönteiskasvatuksen demonstraatio opintokokonaisuuksiin, millä mahdollistetaan nuorten yrittäjien osaaminen tulevaisuuden hyönteistaloudessa.

Lue lisää hankkeesta