Vuoden 2018 aikana koulutuksen kysynnän kasvu kohdentui lisääntyvässä määrin lyhytkestoisempaan koulutustarjontaan. 

Korkeakoulujen tulee vastata työelämässä tapahtuviin rakennemuutoksiin ketterästi uusilla joustavilla koulutustuotteilla. Näin ollen JAMKissa nähtiin tärkeänä tehostaa edelleen asiakastarpeisiin vastaamista, kehittää koulutuspalveluiden tuottamista ja uudistaa elinikäisen oppimisen tukipalveluiden organisointia.

Elinikäinen oppiminen on JAMKissa jaoteltu kuuteen osa-alueeseen:

  1. Avoin korkeakouluopetus, ml. korkeakouludiplomit
  2. Erikoistumiskoulutukset
  3. Summer School ja kesälukukausi
  4. Työvoimakoulutukset
  5. Täydennyskoulutukset
  6. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Avoimen AMK:n merkitys on kasvanut kysynnän lisääntymisen, toiminnan laajenemisen ja tuotevalikoiman monipuolistumisen myötä. Sen painoarvo on kasvanut myös ammattikorkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa.

Elinikäisen oppimisen (ELO) kehittämisryhmä jatkoi jatkuvan oppimisen edistämistyötä JAMKissa. Jatkuvaan oppimisen edistämiseen kohdennetulla ELO-rahoituksella tuettiin muun muassa erilaisia henkilöstöltä nousseita kehittämisideoita ja koulutuskokonaisuuksia.

– ELO-toiminta on jäsentynyt ja erilaiset elinikäisen oppimisen aloitteet ovat tuottaneet JAMKin koulutustarjontaan monipuolisia uusia joustavia koulutuksia, iloitsee ELO-kehittämisryhmän sihteeri, asiantuntija Tytti Pintilä.

Selvitystyö ELO-koulutuspalveluista ja organisoitumisesta käynnistyi elokuussa 2018. Työssä tarkastellaan ydinpalvelun ja tukipalveluiden suhdetta ja todetaan, että uudet tukipalveluratkaisut syntyvät rajapintoja ylittämällä ja sisäistä yhteistyötä vahvistamalla. Tietojärjestelmät ja niihin liittyvä kehitys ovat vahvasti taustalla vaikuttamassa palveluprosesseihin.

– Tavoitteenamme on ollut rakentaa yhteistä ymmärrystä ELO-toiminnassa tarvittavista tukipalveluista. Erilaisin menetelmin olemme etsineet ratkaisuja muun muassa palvelun saatavuuteen, asiointikanaviin ja opiskelijahallinnon toimintoihin liittyen, kertoo selvitystyötä tekevä suunnittelija Jaana Ahlqvist.

Kehittämistyö jatkuu edelleen vuonna 2019.