Valtakunnallisesti JAMK oli avointen AMKien joukossa viidenneksi suurin Kaakkois-Suomen sekä pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen jälkeen.

Erityisen suosittuja avoimen AMK:n opinnoissa ovat olleet polkuopinnot, jotka voivat toimia väylänä tutkintokoulutukseen. Samalla kuitenkin osaamista päivittävät opinnot ovat lisänneet suosiotaan.

– Jatkuva oppiminen korostuu koko ajan enemmän. Olemme panostaneet paljon esimerkiksi korkeakouludiplomikoulutuksiin ja muihin laajempiin kokonaisuuksiin, joissa aikuinen voi kehittää omaa osaamistaan työelämän vaatimuksiin, kertoo avoimen AMK:n suunnittelija Maarit Korva.

JAMK panostaa avoimen AMK:n toiminnassa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen myös maakunnassa.

– Olemme käynnistäneet avoimia korkeakouluopintoja Keuruulla, syksyllä 2019 toiminta laajenee Jämsään. Äänekoskella olemme aloittamassa jo toista vaihetta, Korva kertoo.

Myös koulutusasteiden siirtymävaiheisiin panostetaan. Toisen asteen oppilaitosten kanssa tehdään jo yhteistyötä, jotta siirtyminen korkeakouluun sujuisi entistä luontevammin. Opintotarjontaa kehitetään niin lukiokoulutuksen kuin ammatillisenkin koulutuksen opiskelijoille.

– Esimerkiksi Äänekosken lukiolla olemme jo toteuttaneet opintoja yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Myös 1.8.2019 voimaan astuva uusi lukiolaki korostaa lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä, joten tässä suhteessa teemme pioneerityötä.