JAMKin hanketyötä tehdään Suomessa ja maailmalla. Alla muutama esimerkki menestyksekkäistä hankkeistamme:

Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan - Biopooli

Biotalousinstituutissa on selvitetty, voiko aurinkoenergiaa hyödyntämällä tehostaa energiapuupaalien kuivumista.

Biopooli-hankkeessa saatujen tutkimustulosten perusteella yhtenä mahdollisuutena voisi olla aurinkoenergia. Menetelmän avulla kohteessa kuivatettava hake alentaa myös kuljetuskustannuksia. Lisäksi kuiva metsähake on lämpöarvoltaan kosteaa parempaa. Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan (Biopooli)-hanketta rahoittaa Euroopan Unionin aluekehitysrahasto.

Lue tiedote aiheesta

FINCSC Plus

JAMKin JYVSECTEC-kyberturvallisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetään parhaillaan sertifiointiin liittyvää FINCSC PLUS -tasoa, joka otetaan käyttöön kevään aikana. Ajatuksena on, että jo sertifioidut yritykset voisivat hankkia ICT-infrastruktuurilleen arviointitahon tekemän auditoinnin. Onnistuneen auditoinnin jälkeen FINSCS-sertikaatti korottuu FINSCS PLUS -sertifiaatiksi.

Pk-yritysten on yhä tärkeämpää saavuttaa korkea tietoturvallisuuden taso ja osoittaa se myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Cyber Scheme Finland –pilottihankkeessa kehitettiin perustason arviointimalli Finnish Cyber Security Certificate (FINCSC), joka perustuu yritysten tekemiin itsearviointeihin kyberturvallisuuden tilasta. Itsearviointiin perustuva malli ei kuitenkaan ole kaikille yrityksille tai julkisille toimijoille riittävä, vaan lisäksi tarvitaan malli, jossa itsearvioinnin lisäksi ulkopuolinen taho käy auditoimassa yrityksen kyberturvallisuuden tason. Tänä keväänä tullaan lanseeraamaan auditoinnin sisältävä kattavampi FINCSC PLUS -sertifiointi, jossa sertifikaattia hakevan yrityksen tietoturvatasoa tarkastellaan paikan päällä. Tasoltaan ja sisällöltään se on kansainvälisesti vertailukelpoinen käytössä olevien ulkomaisten mallien kanssa. Pk-yritysten lisäksi malli soveltuu myös suuremmile yrityksille ja julkisille organisaatioille.

FINCSC PLUS -hanke

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio

Yhteistyöhankkeessa on kehitetty Keski-Suomen maaseudun ja erityisesti ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena mahdollisimman laajassa yhteistyössä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeessa on järjestetty koulutuksia, tulevaisuustyöpajoja ja erilaisia tapahtumia. Hankkeella on laaja verkkosivusto:

www.aitomaaseutu.fi

Strenco

STRENCO-hankeessa kehitetään mielenterveysosaamista Euroopassa.  Päätavoitteena on tuottaa moninäkökulmaista ja kansainvälistä mielenterveysosaamista palveluiden käyttäjien, ammattilaisten, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyöllä.  Mielenterveyden häiriöihin liittyvä stigma on yhä edelleen suuri haaste Euroopan maissa, vaikka mielenterveyden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja työtapoja painotetaan enenevässä määrin. Myös mielenterveyspalveluiden järjestämisessä sekä koulutuksessa on suuria eroja EU:n sisällä. Samanaikaisesti palveluiden käyttäjien kumppanuus ja osallistuminen ovat kasvavan mielenkiinnon kohteena mielenterveyspalveluiden ja alan koulutuksen kehittämisessä ympäri Eurooppaa.

Hanketta koordinoi Trinity College Dublin (Irlanti) ja JAMK:n lisäksi muita partnereita ovat: TAMK (Suomi), VIVES University College (Belgia), The University of Salford (Englanti) ja Technologiko Echnologiko Ekpaideftiko Idryma Athinas (Kreikka). JAMKista mukana on hyvinvointiyksikkö.

Lue lisää

SÄRMÄ - Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen TKI-ympäristö

Hankkeessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimesta perustetaan sähkön mikrotuotannon ja älykkäiden sähköverkkojen toimintaympäristö "Sähkön mikrotuotannon koeyksikkö konttipohjaisena", jota voidaan käyttää esimerkiksi maatilalla tai teollisuuskiinteistössä. Tätä ympäristöä hyödynnetään myös TKI- ja koulutustoimintaan. Tavoitteena on saada toimintamalleja ja ratkaisuja loppukäyttäjän ja sähköyhtiön kannalta koskien kuormanhallintaa ja kysyntäjoustoa sekä tutkia eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia.

Lue lisää JAMKin hanketoiminnasta