JAMK on sitoutunut uudistamaan elinikäistä oppimista tukevat koulutusrakenteensa koulutuslupauksensa mukaisesti. Tämä sitoumus löytyy sekä JAMKin strategiasta että OKM:n kanssa tehdystä sopimuksesta.

Uudistunut JAMK pitää huolta yksilön osaamisesta koko työuran ajan. Uudet oppimisen muodot, erikoistumiskoulutukset, täydennyskoulutus, ympärivuotinen opiskelu ja avoin korkeakoulutus ovat erityisinä kehittämiskohteina.

Vuonna 2017 elinikäisen oppimisen edistämiseen tartuttiin ripeästi: Elinikäisen oppimisen kehittämisryhmä jakoi strategiarahoitusta uusien elinikäistä oppimista tukevien koulutusten suunnitteluun ja käynnistämiseen.

– Avoimen haun jälkeen strategiarahoitusta myönnettiin 27 hyvin erilaiselle innovatiiviselle hankkeelle. Yli sata jamkilaista työskenteli vuoden aikana näissä ketterissä kehittämishankkeissa, summaa Elinikäisen oppimisen-kehittämisryhmän puheenjohtaja, yksikönjohtaja Pekka Risku ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

– Merkittävää oli eri yksiköiden innokas yhteistyö, mitä pidettiin erittäin antoisana ja resurssiviisautta tuottavana.

Strategiarahoituksen avulla saatiin uusia koulutuksia valmiiksi joko suunnittelun tasolla tai jopa toteutukseen saakka. Rahoituksella ratkaistiin tutkintojen etenemistä haittaavia ongelmia, kehitettiin uusia tuotteita sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoille ja tehtiin kokeiluja erilaisiin opintoja joustavoittaviin teknisiin ratkaisuihin.

– Elinikäistä oppimista tuettiin mm. kehittämällä kielten joustavaa verkko-opiskelua. Työn ja opintojen yhdistämistä tuettiin eri aloilla, mm. huippu-urheilijoiden, restonomien ja kansainvälisen logistiikan työn opinnollistamista tehostettiin. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen verkko-opintoja kehitettiin. Toimintaterapiassa kehitettiin uudenlaista satellittimallia, joka mahdollistaa samanaikaisen opiskelu eri puolilla maata, JAMKin suunnittelija Tytti Pintilä kertoo.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa luotiin uusia osaamiskokonaisuuksia. Mm. teollisuuden kunnossapito-osaaja, Digiosaaja ja Modernit web-teknologiat vastasivat työelämässä ilmenneisiin  osaamisvajeisiin.

Nuoren viljelijän aloitustuen opintojaksojen verkkototeutuksia kehitettiin tukemaan maatalousyrittäjiä sukupolvenvaihdoksen keskellä.

Uusia korkeakouludiplomeita (60 op) käynnistyi kaksi: Asiakasohjauksen korkeakouludiplomi sosiaali- ja terveysalalle ja Matkailun vastuullinen tuotekehitys –korkeakouludiplomi.

Ajankohtaista erityisosaamisia pystytään nyt JAMKissa tarjoamaan mm. kyberturvallisuuden, biotalouden ja musiikkiterapiakoulutuksen alalla. Sosiaali-ja terveysalalle suunnattuna täydennyskoulutuspakettina tarjotaan toiminnanohjausta, talousjohtamista ja talousviestintää.

Kansainvälisen koulutusyhteistöhön liittyen kehitettiin JAMK Summer Schoolia ja ammatillisen opettajakorkeakoulun tuotteistamista. Ohjaus- ja opetusalan osaamistarpeisiin vastattiin mm. Osaavaksi ohjaajaksi-kokonaisuudella ja perusopetukseen suunnatulla PedaTrainer –tutoropettajakoulutuksella. Ohjaustarpeisiin vastattiin myös selvittämällä, miksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden tutkinto-opinnot viivästyvät ja esittämällä  ratkaisuja löydettyihin tutkinnon loppuvaiheen haasteisiin.

Elinikäisen oppimisen strategiarahoituksella aikaansaaduista tuloksista voi lukea JAMKin blogista:

Elinikäinen oppiminen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa