Laadullisen opinnäytetyön kirjoittajille suunnattu Laadullinen tutkimus pro graduna ja opinnäytetyönä -opas on ollut hyvin suosittu. Opas Suunta-ryhmän ohjaajalle esitteli nuorille työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville vanhemmille tarkoitetun SUUNTA-ryhmätoimintamallin. Lisäksi sarjassa kirjoitettiin mm. kansainvälisen ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuudesta, kehittämistutkimuksesta interventiotutkimuksen muotona, eurooppalaisista ohjauskäytännöistä, frisbeegolfin liiketoimintapotentiaalista Keski-Suomessa sekä pelillisyydestä ja uusista teknologioista musiikin oppimisessa.  

JAMKin omissa sarjoissa ilmestyneiden raporttien ja oppaiden lisäksi henkilökunta tuotti noin sata muuta työelämälähtöistä ammatillista julkaisua. Näitä olivat mm. artikkelit sähköisissä ja painetuissa ammattilehdissä. Tieteellisiä artikkeleita henkilökunta laati reilut kolmekymmentä kappaletta, näistä lähes kaikki julkaistiin kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä tai kokoomateoksissa. Myös tieteellisen ja ammatillisten kokoomateosten toimittajina ovat muutamat jamkilaiset ehtineet työskennellä. Tutkitun tiedon avoin jakaminen verkossa yleistyy vuosi vuodelta, sekä opettajat että tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan henkilöstö viestivät mm. asiantuntijablogeissa. Kulttuurialan opettajat esiintyivät aktiivisesti myös JAMKin ulkopuolella sekä klassisissa konserteissa että populaarimusiikin areenoilla.   

Lue lisää JAMKin julkaisuista