Jussi Halttunen, rehtori

JAMK panostaa joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen

"Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen aloitteesta on käynnistetty mittava korkeakoulujen toimintaa uudistava visiotyö 2030, jossa laaditaan yhteinen näkemys ja tiekartta, mitä edeten saavutetaan vuodelle 2030 asetetut kehittämistavoitteet. "

Tiekarttaa valmistellaan neljässä eri työryhmässä, joissa on mukana korkeakoulujen johdon lisäksi edustajia myös kaikista merkittävistä sidosryhmistä sekä työmarkkinajärjestöistä. Visiotyölle on asetettu selkeät tavoitteet. Niiden mukaan koko väestön osaamispääomaa on saatava kasvamaan ja tavoitteeksi on asetettu, että vähintään 50 % nuorista, 25-34-vuotiaista aikuisista, suorittaa vuonna 2030 korkeakoulututkinnon. Lisäksi korkeakoulujen tulee panostaa joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen elämän eri tilanteissa. Lisäksi on hyödynnettävä digitaalisuuden ja avoimen toimintakulttuurin mahdollistamat uudet oppimisen muodot.


JAMKissa tämä tarkoittaa jatkossa entistä vahvempaa panostusta koulutuksen tehokkuuteen, vaikuttavuuteen sekä saavutettavuuteen. Tavoitteena on rakentaa uusia elinikäisen oppimisen muotoja, joista on jatkossa mahdollista edetä myös tutkintoon nykyistä nopeammalla aikataululla ja suuremmalla läpäisyllä. Haluamme lisätä avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoja sekä sitä kautta tutkintoon sovitettavia opintojaksoja, kuten korkeakouludiplomeja. Myös verkko-oppimisen osalta on tavoitteena lisätä uuden sukupolven korkeakoulua toteuttavia ajasta ja paikasta riippumattomia oppimismahdollisuuksia.


JAMK on toiminut valtakunnallisen eAMK-hankkeen koordinaattorina, jossa kehitetään uusia digitaalisuutta hyödyntäviä pedagogisia käytäntöjä ja malleja. Visiotyön valtakunnallinen tavoite edellyttää myös korkeakoulujen rahoitusmallien uudistamista sekä tiukkojen tutkintokattojen nostamista tai niistä luopumista. Perusteltua olisi myös ammattikorkeakoulujen julkisen rahoituskehyksen selkeä nostaminen nykytasosta, koska ilman resurssien kasvua ei ole mahdollista päästä nykyistä suurempiin koulutustavoitteisiin. TKI-toiminnassa JAMK haluaa vahvistaa soveltavaa tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.


Vuonna 2017 OKM:n perusrahoituksen ulkopuolinen täydentävä rahoitus oli JAMKissa 23 % koko ammattikorkeakoulun rahoituksesta. Tätä osuutta pyritään edelleen nostamaan jatkossa. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia nähdään lukuvuosimaksujen kertymässä EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden osalta sekä myös koulutusviennin volyymissä.

Jaa

Takaisin