eAMK-hankkessa kysyttiin 246 opiskelijalta, miksi he olivat valinneet kesäopintoja ja mitä mieltä he olivat ammattikorkeakoulujen yhteisestä kesäopintotarjonnasta?

Opiskelijat valitsivat kesäopintoja pääsääntöisesti saadakseen opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin, pystyäkseen yhdistämään kesätyön ja opinnot, tai koska eivät olleet saaneet kesätöitä. Jotkut olivat myös löytäneet yhteisestä tarjonnasta opintojaksoja, joita ei löytynyt omasta oppilaitoksesta.  Tarjonta oli pääsääntöisesti koettu kattavaksi.

Jos tarjonta oli koettu suppeaksi, opiskelija koki usein, ettei juuri hänen oman alansa opintoja ollut tarpeeksi tarjolla. Myös kieliopintoja toivottiin tarjottimelle lisää, samoin kuin englanninkielisiä opintoja sekä ympärivuotisia opintoja.

Opiskelijoilta tuli laajasti ehdotuksia koskien seuraavien vuosien tarjontaan. Toiveet suuntautuivat selkeästi ammatillisiin opintoihin, ja näitä osa-alueita tullaan ottamaan huomioon tulevassa eAMK-tarjonnassa. Opiskelijat toivovat kesäopintoja toteutettavaksi pääsääntöisesti kesä-elokuun aikana tai juhannukseen päättyvinä intensiivijaksoina.

Tulevaisuudessa mahdollisuus opiskella verkossa lisääntyy entisestään. Tämän odotetaan lisäävän myös ristiinopiskelua. Jo nyt organisoimalla kesätarjonta yhteisesti kaikkien käyttöön lisäsi opintopistesuorituksia siten, että kesällä 2016 suoritettiin 10251 opintopistettä, ja kesällä 2017 luku oli lähes kolminkertainen. eAMK-projektityöllä sekä Ristiinopiskelun kehittäminen –hankkeen työllä saadaan ristiinopiskelun määrä todennäköisesti nousemaan moninkertaiseksi.

Lue lisää kyselystä täältä!