JAMKin strategiaa päivitettiin keväällä 2017. Päivityksen yhteydessä JAMKin vahvuusaloihin kohdistui yksi merkittävä muutos: automaation ja robotiikan rinnalle, toiseksi nousevaksi alaksi nimettiin matkailu. 

Matkailulla on yhä suurempi merkitys kansantaloudelle ja Keski-Suomelle. Jatkossa tarkoituksena on keskittyä erityisesti matkailuyritysten kehittämiseen, vastuulliseen matkailuun sekä luonto- ja hyvinvointimatkailuun.  Matkailuun liittyvää koulutusta, hankkeita ja palveluliiketoimintaa tullaan kehittämään edelleen.  

Kehittämistyötä tehdään kansainvälisesti ja kansallisesti laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. JAMK mm. koordinoi Suomen vastuullisen matkailun verkostoa. Verkosto on osa kansainvälistä International Centre for Responsible Tourism, ICRT-verkostoa

– JAMKilla on jo nyt laajat yhteistyöverkostot matkailualalla, vararehtori Heikki Malinen muistutti.

Lue lisää matkailun vahvuusalasta