Sinuhe Wallinheimo, Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja

JAMKilla vain voitettavaa Hippos2020-hankkeen myötä

"Jyväskylän ammattikorkeakoulun painoarvo alueellisena yritysten kehittämiskumppanina ja vetovoimaisena opiskelupaikkana on vahva ja näiden asioiden edelleen kehittäminen tekemällä uusia innovatiivisia ratkaisuja tulee olla jokaisen jamkilaisen tavoite. "

Jokaisen menestyvän organisaation tärkein kyky on elää ajassa. Ennakoida ja havaita mahdollisuudet ja vaaran paikat, sekä olla siellä missä tapahtuu.

Tämä pätee myös korkeakoulujen maailmassa, jossa oikeassa paikassa oikeaan aikaan oleminen on tehnyt Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kansainvälisesti ja kansallisesti korkealle arvostetun korkeakoulun. Täällä ensimmäisenä kokeiltuja menetelmiä korkeakoulun ja yritysten yhteistyön tiivistämisestä on muodostunut valtakunnallisiksi standardeiksi muille toimijoille.

Samaa ennakkoluulottomuutta ja edelläkävijyyttä tarvitaan edelleen. Jyväskylään tehtävät isot investoinnit avaavat uusia mahdollisuuksia myös JAMKille. Hippos 2020-hanke vahvistaa Jyväskylän asemaa Suomen johtavana liikunta- ja hyvinvointikaupunkina ja sitä tukee edelleen ns. Kukkula-hanke, jossa maakunta saa uuden keskussairaalan. 

Tämä kokonaisuus avaa meille mahdollisuuksia uusiin kehittämishankkeisiin ja liiketoiminnan kehittämiseen JAMKin vahvuusaloilla, kuten hyvinvointitoimialalla tai matkailussa urheiluturismin muodossa. JAMKin hyvinvointi- ja liiketoimintayksiköt ovat vahvoja toimijoita liikunnan ja urheilun kehittämisessä ja esimerkiksi mahdollinen liikunnanohjaajakoulutus täydentäisi upeasti tätä kokonaisuutta. Uskon vahvasti, että Opetus-ja kulttuuriministeriökin tulee tämän ymmärtämään. 

Yksi pitkällä aikavälillä harkittava visio on kampuksen siirtäminen uuden Hippoksen yhteyteen.  Parempi sijainti kehittyvän Jyväskylän keskellä, yritysten rajapinnassa, palvelisi varmasti opetusta ja lisäisi JAMKin ulkoista houkuttelevuutta opiskelijoiden ja investoijien keskuudessa. Näin myös yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö saisi uusia ulottuvuuksia synergiaetujen muodossa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun painoarvo alueellisena yritysten kehittämiskumppanina ja vetovoimaisena opiskelupaikkana on vahva ja näiden asioiden edelleen kehittäminen tekemällä uusia innovatiivisia ratkaisuja tulee olla jokaisen jamkilaisen tavoite. 

Jaa

Takaisin