Yhteistyön tuloksena  syntyy digitaalisen opintotarjonnan portaali: Campus Online.

Digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Uudet koulutusratkaisut vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut.

Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020.  Hankkeen vetovastuussa on Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

– Opettajille eAmk tarjoaa verkkopedagogiikan tukea ja mentorointia, ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos tutkii oppimisen ekosysteemejä, hankkeen johtaja Hannu Ikonen kertoo.

Tähän mennessä kokeiluun on hyväksytty 60 opintokokonaisuutta eri ammattikorkeakouluista ja useilta aloilta.

Lue lisää eAMKin toiminnasta