Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tekivät maalikuussa 2016 sopimuksen yhteistyöstä, joka tulee olemaan aiempaa tavoitteellisempaa ja syvempää, ja on eri koulutusasteita koskevana ainutlaatuinen toimintamalli. Loppuvuodesta tehtiin myös sopimus kuntoutusalan osaamiskesittymän perustamisesta.

Osaamiskeskittymä EduFutura Jyväskylän tarkoituksena on muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä.  Kansainvälisesti merkittäviksi kärkialoiksi on määritelty oppimisen uudistaminen, terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta sekä koulutusvienti. Kansallisesti merkittäviksi kärkialoiksi määriteltiin Suomalainen musiikkikampus, yrittäjyyden edistäminen, sovellettu kyberturvallisuus ja biotalous.

Sopimus edistää koulutusyhteistyötä eri sektoreiden välillä Jyväskylässä. Musiikkikampus lisää jo nyt opiskelumahdollisuuksia opiskelijoille. Myös yrittäjyysstrategian toteuttamisessa eri yksiköiden opiskelijat ja opettajat toimivat jo yhdessä.

EduFuturassa opiskelija on keskiössä.  Yhteisenä tavoitteena on rakentaa opiskelijoiden opintopolut tehokkaiksi ja joustaviksi varmistamalla mm. sujuvat siirtymiset sekä hyväksilukemisen menettelyt eri koulutusasteiden välillä, kehittämällä pedagogiikkaa, karsimalla päällekkäistä koulutusta sekä yhteistoteutuksilla.

EduFutura tavoittelee korkeatasoisen osaamisen pohjalta syntyvän uuden yritystoiminnan ja vahvistuvien liiketoimintamallien positiivista vaikutusta työllisyyteen ja opiskelijoiden työllistymiseen sekä asiantuntijoiden lisääntynyttä liikkuvuutta kotimaassa, maailmalla ja oppilaitosten välillä. Yhteistyön tavoitteena on, että tulevaisuudessa EduFutura Jyväskylä on yrityksille aikaisempaa ketterämpi ja helpommin lähestyttävä kumppani.