Aila Paloniemi | JAMK Oy:n hallituksen pj | kansanedustaja

Osaamiskeskittymältä uusia ratkaisuja kuntoutusalan haasteisiin

"On hykerryttävän hienoa, että oma ammattikorkeakoulumme yhdessä Metropolia AMK:n kanssa toimii jatkossa kuntoutusalan osaamiskeskittymänä Suomessa. Osaamiskeskittymässä kehitetään alan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. Tehtävä on merkittävä, sillä keskittymä tukee valtakunnallisen sote- ja kuntoutuksen uudistamisen toteuttamista."

On hykerryttävän hienoa, että oma ammattikorkeakoulumme yhdessä Metropolia AMK:n kanssa toimii jatkossa kuntoutusalan osaamiskeskittymänä Suomessa. Osaamiskeskittymässä kehitetään alan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. Tehtävä on merkittävä, sillä keskittymä tukee valtakunnallisen sote- ja kuntoutuksen uudistamisen toteuttamista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun rooli vahvistuu myös esimerkiksi Kukkulan ja Hippoksen kehittämisessä. Selkeä päämäärä vuoteen 2020 mennessä on tunnustettu monialaisen kuntoutuksen asiantuntijuus.    

Monialainen kuntoutus pitää sisällään liikunnallisen kuntoutuksen, työhön kuntouttamisen, koti- ja etäkuntoutuksen, asiakaslähtöiset kuntoutusprosessit ja kuntoutuspalveluohjauksen sekä toimintakyvyn ja osallisuuden edistämisen. Kansallisia yhteistyötahoja on mukana mittava joukko alkaen uudesta sairaalasta, Jyväskylän kaupungista ja yliopistosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen sekä Kuntoutussäätiöön ja Gerocenteriin vain muutamia mainitakseni. Kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat yliopistot, muun muassa Utrecht, Northampton, San Jose State, Taipei NU ja Takasaki University. Ihme, jollei tällä joukolla synny toimivia konsepteja yhä tärkeämmäksi kaikissa yhteiskunnissa nousevassa kuntoutuksen kokonaisuudessa.  

Yhdessä Kuntoutussäätiön kanssa luodut prosessikiihdyttämöt tarjoavat kuntoutuksen tuotteiden ja palveluiden sekä prosessien muotoilun alustoja. Niissä kuntoutujat, kehittäjät, palvelutuottajat, opiskelijat ja yritykset voivat kohdata toisensa. Tämä toiminta alkoi jo lokakuussa 2016. Tarkoitus on synnyttää ”Kowledge Triangle”, joka liittää yhteen opinnot, työelämässä toimimisen sekä jatkuvan palveluiden ja toiminnan uudistamisen. Näin vahvistetaan myös asiakasymmärrystä.

TKI-toiminnan esimerkit vastaavat tämän ajan kovimpiin haasteisiin. Serpa –hankkeella edistetään nuorten työllistymistä osallistavalla kokeilukulttuurilla, Suunta-hanke etsii nimensä mukaisesti nuorille vanhemmille suuntaa työuralle, Hyvinvointikioskissa keskitytään pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja pelaten Osalliseks hyödyntää pelaamista mielenterveyskuntoutujien kuntoutumisessa. Myös lasten toimintaterapian verkostotyöhön, ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuksen tutkimukseen ja kotihoidon työhyvinvointiin pureudutaan digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin. Erinomainen on myös Kukoistava kotihoito –hanke jolla uudistetaan työtapoja ikäihmisten pärjäämiseksi pidempään kotona.

Ennaltaehkäisevä terveyden ja liikunnan edistäminen kaikissa ikäryhmissä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Kansalaisia on kannustettava ja tuettava entistä vahvemmin myös omaehtoisissa toimissa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.  

Aila Paloniemi
Jamk Oy:n hallituksen pj
Kansanedustaja

Jaa

Takaisin