JAMKin kirjaston ylläpitämissä julkaisusarjoissa julkaistiin vuonna 2016 mm. hankejulkaisuja, käytännön oppaita sekä nuottikirjoja.

Julkaisujen kirjoittajina on henkilöstön lisäksi yhteistyökumppaneiden edustajia sekä opiskelijoita. JAMKin sarjoissa julkaistiin sekä vapaasti jaettavia että myytäviä teoksia. Valtaosa sarjajulkaisuista on saatavilla sekä painettuna että e-versiona. Varsinaiseksi Best Selleriksi osoittautui Jorma Kanasen Opinnäytetyön ja pro gradun ohjaajan opas sekä Tiina Takkisen ja Ulla Honkosen Kanteleen kanssa -nuottikirjan jatko-osat. Sosiaalisessa mediassakin näkyvyyttä saanut Maija Haarasen sekä Erica Svärdin Urakortit uuksiksi -teos on säilyttänyt asemansa kysyttynä kirjana. Odotettu julkaisu oli myös Aila Pikkaraisen Gerontologisen kuntoutuksen käsikirjan toinen osa. Lisäksi kirjoitettiin työhyvinvoinnista, työpaikkakouluttamisesta, koulutusviennistä, vuorohoidosta, taloushallinnosta, maahanmuuttajista, lukivaikeuksisten ohjaamisesta sekä hakijatutkimuksesta.

Aivan edellisvuoden huippulukemiin, lähes 400 kirjoitettuun julkaisuun, ei nyt ylletty. Työelämän asiantuntijoille suunnatut kirjoitukset olivat jälleen suurin julkaisuryhmä, henkilöstö tuotti yli 120 ammatillista julkaisua. Myös JAMKin toiminnan tieteellisestä tasosta pidetään huolta, sillä vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien määrä kipusi 50:een. Jamkilaisten julkaisutiedot näkyvät Juuli-julkaisuportaalissa, jossa ovat haettavissa kaikkien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöstön julkaisut. 

Artikkelien ja kirjojen lisäksi ministeriö kerää tietoja korkeakoulujen henkilöstön taiteellisesta toiminnasta sekä henkilökunnan tuottamista audiovisuaalisista aineistoista ja tietokoneohjelmista. Musiikin koulutusalan henkilöstön konserttiesiintymiset kasvattivat JAMKin taidejulkaisujen määrän yli kahden sadan. Lisäksi videojulkaisuja tehtiin kaikissa yksiköissä.

JAMKin julkaisuja voi ostaa Tähtijulkaisut-verkkokaupasta.

Aktiivinen kielikeskus

JAMKissa on tarjolla eritasoisia opintojaksoja on englannin, saksan, ranskan, venäjän, espanjan, italian ja suomen kielissä. Vapaavalintaisten kielten opiskelun voi JAMKissa aloittaa alkeista tai jatkaa oman osaamisen mukaiselta tasolta. Suosituimmat kielet vapaavalintaisina opiskelluista kielistä vuoden 2016 aikana olivat saksa, espanja, englanti ja venäjä. Esimerkiksi saksaa opiskeli vuoden aikana yli 220 JAMKin opiskelijaa ja espanjaa yli 200 opiskelijaa. Myös venäjän kielen opiskelu on ollut suosittua ja sitä opiskeli 160 opiskelijaa vuoden 2016 aikana.

Kielikeskuksessa tarjotaan mahdollisuutta suorittaa Cambridge English: Advanced –koe kerran lukukaudessa. Kokeen hyväksytysti suorittanut kokelas voi todistuksellaan osoittaa hallitsevansa englantia sujuvasti pärjätäkseen monissa erilaisissa kielenkäyttötilanteissa niin työhön kuin opiskeluun liittyen. Kielikeskus järjestää myös valmennuskurssia kokeeseen ja tämä onkin ollut suosituin henkilöstölle järjestettävistä kielikoulutuksista. Henkilöstö on hyödyntänyt hyvin myös avoimen amkin kautta tarjonnassa olevia kieliopintoja.

JAMKin julkaisut Tutustu JAMKin julkaisuihin Lue lisää