Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnistyi syyskuussa uusi, 60 opintopisteen laajuinen ravitsemusjohtamisen kokonaisuus, joka on suunnattu ravitsemisalan ammattilaisille tai niille, joilla on tavoitteena jatkossa suuntautua ravitsemusjohtamisen tehtäviin. Koulutus kestää kaksi vuotta, ja sen voi suorittaa työn ohella.

Ravitsemusjohtamisen koulutus vastaa soteuudistuksen luomaan tarpeeseen.

– Palvelujen kilpailuttaminen tulee lisääntymään, ja kilpailutuksissa menestyminen edellyttää yrityksiltä ravitsemuksellisen laadun osoittamista. Myös palvelujen tilaajalla tulee olla sellaista osaamista, että pystyy kilpailutuksen ja ostopäätöksen teossa huomioimaan ravitsemuksellisen laadun, JAMKin lehtori Karoliina Väisänen kertoo.

Tämän lisäksi kuluttajainformaatioasetus ja uudistuvat ravitsemussuositukset edellyttävät, että asiakkaalle tarjotaan ajantasaista ravitsemusinformaatiota.

Ravitsemusjohtamisen opintokokonaisuuden suunnitteluun on osallistunut Sydänliitto. Sydänliiton Ravitsemuspassin on suorittanut jo 12 600 ravitsemusalan ammattilaista. JAMKin koulutukseen sisältyvät Ravitsemuspassi II ja III.

Lue lisää korkeakouludiplomikoulutuksista

JAMKin restonomikoulutuksessa voi erikoistua kestävään gastronomiaan, toimitilajohtamiseen tai matkailuun. Kestävän gastronomian opiskelijat voivat suorittaa koko tutkinnon verkossa. Myös korkeakouludiplomi suoritetaan pääosin verkossa. Korkeakouludiplomikoulutukset ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja kokonaisuuksia.