Bolashak-ohjelma on perustettu vuonna 1993: itsenäistymisen jälkeen maahan tarvittiin lisää osaamista ​​uudistusten tekoon ja Kazakstanin lahjakkaille nuorille haluttiin antaa mahdollisuus opiskella ulkomailla.

– Opiskelu mahdollistuu Kazakstanin valtion rahoituksella tämän Bolashak-ohjelman kautta.  Ohjelmaan on kovat kriteerit, eli tulijat valikoidaan tarkalla seulalla, AOKK:n TKI-päällikkö, yliopettaja Leena Kaikkonen kertoo.

– Toteutus on pääosin toiminnallista ja räätälöidään osittain myös osallistujan tarpeiden mukaan. On työpajoja, opetusharjoittelua ja verkko-opiskelua, mutta samalla myös tutkitaan omaa työtä opettajana kehittämisprojektia tehden, Kaikkonen kuvaa.

Opintojen edistymisestä ovat JAMKin toimijoiden lisäksi kiinnostuneita Bolashakin edustajat.

Kazakstanilainen fysiikan opettaja Askhat Zhumabekov tiesi heti valmistumisensa jälkeen, että haluaa täydentää osaamistaan ulkomailla.

– Tiesin, että koulutustaso on Suomessa korkeampi ja että täällä on täysin ainutlaatuinen menetelmä opettaa. Opettajana minulle on tärkeää löytää uusia opetusmenetelmiä ja uusia tekniikoita opetukseen ja oppimiseen.

Askhat haki stipendiä Bolashak-ohjelman kautta. Hakijoita oli loppusuoralla vielä 20, mutta vain kolme valittiin.

– Olen ikionnellinen kun tulin valituksi! Tämä koulutus kestää kahdeksan kuukautta. Tavoitteenani olisi voida jatkaa opintoja Suomessa tohtoriohjelmassa. Tulevaisuudessa haluan jakaa kokemuksiani Kazakstanissa ja auttaa rakentamaan ikuista maata "Mangilik El", Askhat visioi.

Askhat on ahkera opiskelija, mutta aikaa jää muullekin: intohimon kohteita ovat tanssi ja pikaluistelu.  Tärkeintä hänelle on nyt kuitenkin saada opinnoista irti kaikki mahdollinen, jotta oppeja voi jakaa omassa maassa eteenpäin.  Se on yksi Bolashak-ohjelmaan pääsyn kriteereistä.
 

JAMKin koulutusvientiä toteutetaan JAMK Global Education Services -nimen alla. Viime vuosina puhtaasti kaupallisen kansainvälisen palvelumyynnin arvo on ollut noin miljoona euroa ja viennin hankkeiden rahoituksella myös noin miljoona euroa. Koulutusviennin portfolio koostuu erilaisista täydennyskoulutus-, tutkintokoulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluista. Tärkeimmät vientimaat ovat olleet Kazakstan ja Kiina.

Koulutusvientipalveluita toteutetaan Suomessa, maailmalla ja jossakin määrin verkossa. Koulutusvientihankkeet ovat tuoneet vuonna 2006 useita asiantuntijaryhmiä ja lukuisia opiskelijoita Jyväskylään.