Julkaisuja.Koulutuksia. Työllistämisiä. Hyviä käytänteitä.

eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus –hankkeessa (eTEVÄ) kokeiltiin kamera- ja tallenneteknologiaa eri alojen osaamisen kehittämiseen ja osaamisen osoittamiseen. Hankkeen kokeilujen tuloksena syntyi toimintatapoja työssä oppimiseen, etäohjaukseen, opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin. Nämä toimintatavat kuvattiin pedagogisiksi toimintamalleiksi. Hankkeen tuloksena syntyneitä toimintatapoja levitettiin oppilaitoksiin ja työelämään myös hankeverkoston ulkopuolelle.

Lue lisää hankkeen sivuilta

Työnuoli-hankkeessa lisättiin keskisuomalaisten liikuntaseurojen työnantajaosaamista sekä kiinnostusta tarjota työtä ja työpaikkoja. Hankkeen koulutustilaisuuksien kautta saatiin lisättyä seurojen työllistämisosaamista, tuettua rekrytointia ja roolituksia, levitettyä hyviä käytäntöjä sekä työstettyä muun muassa seurojen toimintakäsikirjoja. Yksi hankkeen konkreettinen tulos on liikuntaseurojen työllistämistietopankki, joka helpottaa seurojen työllistämistoimintaa jatkossakin. Osa seuroista teki jo hankkeen aikana uusia rekrytointeja. Projektissa saatua uutta tietoa ja kokemuksia on levitetty muun muassa julkaisun ja seminaarien avulla.  

Jyväskylä Game Lab-hankkeessa luotiin pelitiimityöskentelyn kautta uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Yksi tärkeimmistä syntyneistä havainnoista on tiimin jäsenten roolien tukeminen, jonka ansiosta osallistujat saivat omaan portfolioonsa työnhakua ja ammatillista kehittymistä edistäviä elementtejä. Toinen tärkeäksi havaittu tulos oli jatkuva palaute, joka mahdollistaa tiimin paremman tilannetietoisuuden. Kolmas tärkeä tulos oli hankkeessa kehitetty konkreettinen suunnittelutyökalu, joka on otettu käyttöön kummankin toteuttajan opintojaksoilla.

Kymmeniä koulutuksia tilallisille

Keski-Suomen alueella järjestettiin vuonna 2016 lähes 70 koulutustapahtumaa nautakarjatilallisille. Pienryhmätoiminnasta, koulutuksista, seminaareista ja opintomatkoista koostuvat tapahtumat ovat keränneet mukaansa yli 200 osallistujaa. Kolmetoista pienryhmää toimii edelleen ympäri maakuntaa.

– Aiheista kiinnostavat erityisesti biokaasu ja maatilan energiatehokkuus, yrittäjien keskinäiset sparrausryhmät sekä kasvinviljelijöiden ja kotieläintilojen yhteistyö, projektipäällikkö Susanna Lahnamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutista toteaa. 

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila (MEKA)–hankkeella on isot tavoitteet:

– Kehitämme edelleen keskisuomalaista nautakarjataloutta ja sitä sivuavaa kasvinviljelyä koulutuksen, vertaisoppimisen ja verkostoitumisen keinoin. Tavoitteena on saada tilalliset liikkeelle entistä sankemmin joukoin. Koulutusten avulla yrittäjät lisäävät osaamistaan haastavan taloustilanteen hallintaan ja keskisuomalainen alkutuotanto kehittyy pienten parannusten ja isompien investointien kautta.

Toiminta halutaan viedä lähelle karjatiloja ja koulutuksissa sovelletaan erilaisia toimintatapoja yrittäjien jaksamista tukien.

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila-hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti yhdessä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hanke jatkuu vuoden 2018 lokakuun loppuun saakka.

BTI:n hanketoiminta oli kuluneen vuoden aikana vilkasta. Biotalouteen liittyvinä suurina hankekokonaisuuksina käynnissä olivat mm. Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen, Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan sekä Sykettä Keski-Suomen metsiin -hankkeet. Hankkeissa pyritään parantamaan kotimaisen puupolttoaineen kilpailukykyä, edistetään biokaasun jakeluasemine syntymistä maaseutualueille ja tavoitellaan entistä parempaa metsänhoitoa luontoa kunnioittaen sekä houkutellaan uusia osaajia metsäalalle. 

Aito maaseutu Keski-Suomessa