Noin vuoden kuluttua valmistumisesta JAMKissa AMK-tutkinnon suorittaneista 86 prosenttia on työelämässä tai heillä on voimassa oleva työsuhde. 62 % työskentelee Keski-Suomen alueella.

Heistä noin kolme neljästä kokee, että työn vaativuus myös vastaa ammattikorkeakoulussa hankittua osaamista melko tai erittäin hyvin. Työllistymisen kannalta tärkeitä ovat olleet opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot.

Erityisen tyytyväisiä ovat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Valmistuneet korostavat etenkin tiedon hankinnan ja soveltamisen, oman osaamisen jatkuvan kehittämisen sekä tieto- ja viestintätekniikan hallinnan merkitystä työelämässä.