Jussi Halttunen, rehtori

Osaaminen kilpailukyvyksi ja uuden sukupolven korkeakoulu

"Keväällä 2016 ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymän uuden strategian (2016- 2020) kaksi keskeistä teemaa ovat ”Osaaminen kilpailukyvyksi” sekä ”Uuden sukupolven korkeakoulu”. "

Osaaminen kilpailukyvyksi on missiolauseena sukua aikanaan Nokia-Oy:n lanseeraamalle menestysvaiheen tunnuslauseelle ”Connecting People”, joka oli osuva ja siivitti osaltaan yhtiön huikeaan menestykseen. JAMKin tapauksessa missiossa on ajateltu sekä opiskelijoiden että asiakkaidemme kilpailukykyä. Monipuolinen osaaminen on JAMKista valmistuneen nuoren tai tutkintoaan päivittäneen aikuisopiskelijan merkittävä kilpailukykytekijä. Tällaista osaamista voi olla myös yrittäjämäinen asenne, myyntitaito tai syvällinen asiakasymmärrys. Tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu ammattikorkeakoulun ja sen työelämäkumppanien välillä vahvistaa osaamista puolin ja toisin sekä parantaa opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen. Keskeisin kilpailukyvyn mittari onkin työllistyminen omalle ammattialalle ensimmäiseen työpaikkaan. Tässä mielessä ammattikorkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen selvästi paremmat ”eväät” työllistymiseen kuin yliopistot.

Uuden sukupolven korkeakoulu on strategiamme tavoitetila tulevaisuuden digitaalisesta korkeakoulusta. Professori Reijo Miettinen kirjoitti vuonna 1990 jo klassikoksi muuttuneen kirjansa ”Koulun muuttamisen mahdollisuudesta”, jossa hän osuvasti analysoi opetuksen kehittämistä ja sen aiheuttamia ristiriitoja kouluyhteisöissä. Onnistunut kehittäminen lähtee Miettisen mukaan liikkeelle aina oppimisesta ja sen oivaltamisesta, miten tulevaisuuden nuoret voivat luontevimmin oppia. Mikäli kehitämme uuden sukupolven korkeakoulua tulevaisuuden oppimisen näkökulmasta ja sen ehdoilla, olemme vahvemmalla maalla verrattuna valintaan muodikkaimmasta ja suosituimmasta opetusmenetelmästä pedagogisten ismien valtavirrasta. Viisautta on siis edetä koulutuksen kehittämistyössä oppiminen edellä.

Keskeisenä punaisena lankana on digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisessa. Tämä tarkoittaa mm. uudentyyppisiä oppimisympäristöjä, uuden sukupolven virtuaali- ja verkko-oppimista sekä ajasta ja paikasta riippumatonta 24/7- periaatteella tapahtuvaa oppimista sekä informaalia vertaisoppimista. Näihin panostetaan vahvasti myös perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Sieltä tulevat ”diginatiivit” nuoret ovat pian pyrkimässä korkeakouluihin ja saattavat turhautua, mikäli joutuisivat luopumaan mieluisista oppimistavoistaan.

Jotta voimme olla varma JAMKin vetovoimaisuudesta ja kilpailukyvystä opiskelijoiden rekrytointimarkkinoilla, on meidän yhdessä kehitettävä JAMKista uuden sukupolven korkeakoulu määrätietoisin askelin ja yhdessä ponnistellen.

Takaisin