Jyväskylän ammattikorkeakoulu pilotoi ainoana Suomessa korkeakouludiplomia eli tutkintojen osista koostettuja 60 opintopisteen koulutuksia, joista opiskelija saa täsmäosaamista ja todistuksen. JAMKin koulutukset ovat olleet gerontologinen kuntoutus, hankintaosaaja, henkilöstö- ja talousosaaja sekä maatalousyrittäjän liiketoimintaosaaminen.

– Koulutuksia on toteutettu avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja pilotin rahoitti pääosin OKM. Monista muista koulutuksista poiketen korkeakouludiplomiin eiole pohjakoulutus- eikä työkokemusvaatimuksia, hankkeen projektipäällikkö Tytti Pintilä kertoo.

Hakeutuminen pilottikoulutuksiin tapahtui huhtikuussa 2014 ja kaikki 85 paikkaa täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Gerontologiseen kuntoutukseen järjestettiin soveltuvuuskoe. Kaksi koulutusta täyttyi jo kahdessa viikossa. Koulutukset käynnistettiin elokuussa 2014 ja opinnot jatkuivat 2015 vuoden loppuun. 

Viitisenkymmentä opiskelijaa saanee diplomin. Heistä puolella oli takana korkeakoulututkinto, osalla taas ei juurikaan kokemusta korkeakouluopinnoista ja valtaosa opiskelijoista oli naisia). Mukana oli paitsi pitkään työelämässä olleita, myös työttömiä.

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos teki korkeakouludiplomi-kokeilusta seurantatutkimuksen. KTL:n erikoistutkija Helena Aittola kertoo, että opiskelijat antoivat koulutuksesta myönteistä palautetta.

– 60 opintopistettä on riittävän laaja kokonaisuus, jotta se tarjoaa syvällisempää paneutumista asioihin. Osallistujat saivat lisää osaamista omaan työhönsä. Koulutus ei ollut tiedonjakoa opettajalta oppilaille, vaan se perustui ryhmän keskinäisen kokemuksen jakamiseen, Aittola sanoi.

KTL:n arvion perusteella koulutukselle on paikkansa Suomessa.

– Suomessa on tarvetta laajempien osaamiskokonaisuuksien tarjoamiselle, jotka lähtevät työelämän tarpeista, ja ovat tasoltaan korkeakoulutasoisia, Aittola totesi.

Raportti suosittaa vastaavien koulutuskokonaisuuksien suunnittelun ja tarjonnan jatkamista osana avoimen korkeakoulun toimintaa.