Opiskelupaikkaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta tavoitteli kevään 2015 yhteishaussa kaikkiaan 15 238 henkilöä, joista ensisijaisia hakijoita oli 5 716. Hakijamäärillä mitattuna JAMK oli Suomen kuudenneksi suosituin ammattikorkeakoulu.

Vetovoimaluku kaikkien JAMKin koulutusten osalta oli 4,05. Koko Suomen osalta vastaava luku ammattikorkeakouluissa oli 3,2.

Vetovoimaluku kertoo siitä, kuinka monta ensisijaista hakijaa tavoitteli yhtä opiskelupaikkaa.

Suurin nousu on tapahtunut ns. monimuotokoulutuksissa, joihin ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 1376 ja vetovoima 7,86. Monimuotokoulutukset mahdollistavat joustavan opiskelun mm. työn ohessa tai esimerkiksi verkossa.

Myös kovassa nosteessa ollut kyberpuoli kiinnosti hakijoita. Kyberalan asiantuntijoita valmistavaan englanninkieliseen YAMK-koulutukseen haki 93 henkilöä tehden tästä JAMKin suosituimman YAMK-ohjelman. Päivätoteutuksena järjestettävissä AMK-koulutuksissa ehdoton ykkönen oli fysioterapian koulutus vetovoimaluvulla 12,6.

Hakijamäärää ei voinut suoraa verrata edelliseen vuoteen, sillä aiemmin yliopistoihin oli oma yhteishakunsa ja ammattikorkeakouluihin neljä erillistä yhteishakua.