JAMK sai jälleen laatuleimoja vuonna 2015. JAMKin sosiaali- ja terveysalan terveyden edistämisen YAMK-ohjelma läpäisi IUHPE (The International Union for Health Promotion and Education)-akkreditoinnin ja JAMKin konetekniikan tutkinto-ohjelma sai kansainvälisen EUR-ACE -laatuleiman. 

JAMKin International Business -tutkinto-ohjelma sai toistamiseen merkittävän kansainvälisen akkreditoinnin. Kauppatieteellistä koulutusta arvioiva ja johtamista kehittävä kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio European Foundation for Management Development (EFMD) myönsi kesäkuussa International Business -koulutukselle arvostetun EPAS-akkreditoinnin kolmeksi vuodeksi.

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelma saa nyt käyttää IUHPE European Health Promotion (EuHP) Accredited -laatuleimaa, joka on​ voimassa kolme vuotta. JAMK on ainoa suomalainen ja seitsemäs eurooppalainen korkeakoulu, joka on läpäissyt akkreditoinnin. Akkreditoinnin saaminen edellyttää, että tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma täyttää IUHPE:n eurooppalaiset terveyden edistämisen koulutuksen laatukriteerit. 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekniikan asiantuntijaryhmä päätti toukokuussa, että JAMKin konetekniikan tutkinto-ohjelma läpäisi hyväksytysti tekniikan alan ohjelma-arvioinnin. Ohjelmalle myönnettiin EUR-ACE Bachelor -laatuleima, joka on voimassa 28.5.2021 asti.

Tutkinto-ohjelman erityiseksi vahvuudeksi arviointiryhmä mainitsi läheisen kanssakäymisen alueen teollisuuden kanssa opiskelija- ja tuotekehitysprojekteissa sekä ohjelman kansainvälisyyden. Opiskelijoille on tarjolla hyviä mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun ja teollisuuden kanssa tehtäviin opiskelijaprojekteihin ulkomailla. Myös opettajien kansainvälinen vaihto on aktiivista. Vahvuutena pidettiin myös opiskelijan äänen kuuntelemista ja vaikutusmahdollisuuksia koulutuksen kehittämisessä.

– Akkreditointitulos osoittaa konetekniikan toiminnan laadun olevan kansainväliset kriteerit täyttävää. Kansainvälisesti tunnustettu laatuleima antaa hyvän lähtökohdan konetekniikan kansainvälisen toiminnan edelleen kehittämisessä, yliopettaja Harri Peuranen totesi.

JAMKin International Business sai EPAS-akkreditoinnin  nyt toistamiseen, ensimmäisen kerta oli vuonna 2012. Tuolloin saatu akkreditointi oli EFMD:n historian ensimmäinen tunnustus bachelor-tason ammattikorkeakouluohjelmalle Euroopassa.

EPAS-arvioinnissa korostetaan koulutuksen akateemista laatua ja työelämärelevanssia, ja arviointi oli hyvin kokonaisvaltainen. Aiheina olivat mm. yksikön strategia ja johtaminen, pedagogiikka ja opetushenkilöstö, koulutuksen suunnittelu, toteutus ja tulokset sekä laadunhallinta. Arviointiryhmä tutustui kattavaan kirjalliseen aineistoon sekä haastatteli henkilökuntaa, opiskelijoita ja työelämän edustajia.

International Business –ohjelmaa kiiteltiin etenkin hyvistä työelämäyhteyksistä, kansainvälisestä oppimisympäristöstä, koulutuksen työelämärelevanssista sekä hyvästä ilmapiiristä.

Akkreditointi uusittiin  kolmeksi vuodeksi vuodeksi ja se on edelleen ainoa suomalainen AMK-ohjelma, joka on läpäissyt EPAS-akkreditoinnin.