Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritettiin vuonna 2015 11 356 opintopistettä, mikä on 58 % enemmän kuin vuonna 2014. Myös 10 000 pisteraja ylitettiin ensimmäistä kertaa. 

Opintosuorituksissa JAMKin avoin AMK oli Suomen kolmas. Myös opiskelijamäärässä tehtiin harppaus uudelle tuhatluvulle: lukema kohosi 789:stä 1005:een. Osallistujista kaksi kolmasosaa on naisia, loput miehiä.

– JAMKissa on paljon muuan muassa polkuopiskelijoita, jotka tähtäävät tutkinto-opintoihin. Avoimen opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi voi päästä jopa suoraan ilman valintakoetta, mikä on tehnyt polut todella houkutteleviksi, suunnittelija Maarit Korva toteaa.

Aloista suosituin oli viime vuosien tapaan sosiaali- ja terveysala, mutta kysyttyjä olivat myös liiketalouden ja tekniikan alat. Opintojaksoja avoimessa AMK:ssa oli viime vuonna tarjolla reilut 650.