JAMKista työllistytään hyvin. Kahdella kolmesta JAMKista AMK-tutkinnon suorittaneesta on jo valmistumishetkellä työpaikka. Erityisen hyvin ovat valmistumishetkellä työllistyneet mm. palveluiden tuottamisen ja johtamisen (83 %), logistiikan (78 %) sekä englanninkielisestä Nursing-koulutusohjelmasta (82 %) valmistuneet. Keski-Suomen alueelle on työllistynyt 71 % ja ulkomaille 3 %.

Viisi prosenttia eli 52 valmistunutta jatkaa tai aloittaa yrittäjänä heti valmistumisen jälkeen. Tiimiakatemiasta valmistuneista osuus on peräti 42 % (16) kaikista valmistuneista. Tulos on kärkitasoa myös valtakunnallisessa vertailussa.

JAMKista vuonna 2014 AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne

JAMKin yhteistyö työelämän kanssa näkyy valmistuneiden palautteissa. 84 prosenttia kokee, että JAMK on auttanut opiskelijoita hyvin luomaan työelämäyhteyksiä. Erityisen tyytyväisiä ovat esimerkiksi mediatekniikan, sosiaalialan, Tiimiakatemian sekä englanninkielisen International Businessin opiskelijat. Opiskelijat työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin, sillä 87 prosenttia on samaa mieltä siitä, että voi hyödyntää työssään ammattikorkeakoulussa oppimaansa.

Heti valmistuttuaan 12 % toimii esimiestehtävissä ja 31 % asiantuntijatehtävissä. Esimiestehtävien osuus on korkea mm. logistiikan, rakennustekniikan ja palveluiden tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmista valmistuneiden joukossa.

Lähde: Valtakunnallinen valmistumishetken opiskelijapalautekysely OPALA vuonna 2014 AMK-tutkinnon suorittaneille. Vastausprosentti 99 % AMK-tutkinnon JAMKissa vuonna 2014 suorittaneista (yht. 1121 tutkinnon suorittanutta).