Jussi Halttunen, rehtori

Miten koulutus muuttuu tulevaisuudessa?

"Ajasta ja paikasta riippumattoman verkko-opetuksen kysyntä lisääntyy nopeasti vuosi vuodelta. Meidän täytyy JAMKissa edetä kehityksen kärjessä ja uudistaa opetusmenetelmiä nopeasti ja ennakoiden."

(JAMKin vuosikertomus 2014)

Keski-Suomen Liitto on linjannut maakunnan kehittämistyön vision 25 vuoden päähän vuodelle 2040, jolloin Keski-Suomen odotetaan olevan osaava ja hyvinvoiva bio- ja digitalouden kansainvälinen maakunta. Kehittämisen painopisteet maakuntaohjelmassa halutaan linjata kolmelle osa-alueelle: biotalous, digitalous sekä osaamistalous. Lisäksi yhteisenä nimittäjänä kaikille kolmelle on vahva kansainvälisyys sekä toimiva ja saavutettava aluerakenne. Näille kaikille osa-alueille toivotaan syntyvän uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Korkeakoulut ovat keskeisiä toimijoita Keski-Suomen maakunnan kehittämisessä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminnan painoalueiksi nämä kolme taloutta sopivat erittäin hyvin. Biotalouden edellytykset luoda uusia työpaikkoja ovat suuret Keski-Suomessa. Kaikki riippuu kuitenkin merkittävästi Metsä-Fibre Oy:n suuresta biotuotetehtaan investoinnista Äänekoskelle, mitä päätöstä ei vielä tätä kirjoitettaessa ole tehty. Meillä on JAMKissa hyvät edellytykset ja hyvä osaaminen tukea biotalouden uusien yritysten syntymistä tehtaan arvoketjuihin sekä vahvistaa osaamista nykyisissä alan yrityksissä.

Digitalous ja osaamistalous liittyvät monin tavoin toisiinsa. On odotettavissa, että digitalisaatiokehitys etenee seuraavien viiden vuoden aikana paljon nopeammin, kuin kukaan meistä osaa kuvitella. Samalla lisääntyvät monenlaiset osaamisvaateet lähes kaikissa työtehtävissä. Ilman vahvaa ja monipuolista osaamista on vaikea työllistyä tulevaisuudessa ja paineita syntyy myös ikääntyville työssä oleville. Toisaalta oikein oivallettuna digitalisaatiokehityksen mukanaan tuoma ”luova tuho” voi synnyttää innovaatioiden kautta myös uutta työtä ja uusia yrityksiä. Monet nykymuotoiset palvelualan hallinto- ja rutiinitehtävät voidaan korvata uusilla digitaalisilla palveluilla, joita palvelujen käyttäjät operoivat itseohjautuvasti. 

Mitä tämä kaikki vaikuttaa JAMKin tarjoamaan koulutukseen? Digitalisaatiokehitys ja siihen liittyvä osaaminen läpäisee kaikki koulutusasteet. Hakeutuessaan korkeakouluihin osaavimmat nuoret ovat jo oppineet merkittävästi uusia taitoja, jotka liittyvät digitaaliseen tiedonhakuun netistä, älypuhelimien, tablettien ja sovellutusten käyttöön. Myös englanninkielen osaaminen on tulevaisuuden nuorilla entistä paremmalla tasolla. Korkeakoulun on tämän vuoksi kehitettävä jatkuvasti tarjoamiaan koulutusmuotoja. Ajasta ja paikasta riippumattoman verkko-opetuksen kysyntä lisääntyy nopeasti vuosi vuodelta. Meidän täytyy JAMKissa edetä kehityksen kärjessä ja uudistaa opetusmenetelmiä nopeasti ja ennakoiden. JAMK on teettänyt mielenkiintoisen selvityksen ”Tulevaisuuden asiakkaasta aikuis- ja täydennyskoulutuksessa”. Mielenkiintoinen havainto oli mm. se, että vaikka verkko-opetus lisääntyy, harva on vielä valmis täysin virtuaaliseen koulutukseen. Monimuoto-opetus on suosituinta.

Uskon, että myös tarve erilaisen aikuiskoulutuksen tarjontaan lisääntyy. Ihmisten työurat pirstaloituvat ja paine osaamisen päivittämiseen työn ohella lisääntyy. Ne meistä, jotka ovat vielä työelämässä ja JAMKissa 25 vuoden kuluttua vuonna 2040 tulevat näkemään lähes yhtä suuren muutoksen, kuin mitä internet toi mukanaan 1990-luvulla. Ehkäpä joku silloin kaivelee digitaalisista arkistoista tämän rehtorin vanhan kirjoituksen ja naureskelee makeasti. ”Eivätpä silloin arvanneet tehdä nopeampia muutoksia”.

Jaa

Takaisin