”Kyberturvallisuus liittyy yritysten ja koko yhteiskunnan toimintaan”.

Kyberturvallisuuden vuosi oli  monipuolinen niin koulutuksen monipuolistumisen kuin eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön näkökulmasta:

Toukokuussa Puolustusvoimat hyödynsi  JAMKin JYVSECTEC:n tilannekeskusta ja järjestelmiä  osallistuessaan Locked Shields 2014 monikansalliseen tekniseen kyberturvallisuusharjoitukseen. JYVSECTEC  eli Jyväskylä Security Technology on JAMKin IT-instituuttiin kuuluva kyberturvallisuuden tutkimus-, koulutus- ja kehityskeskus, joka ylläpitää ja kehittää  kyberturvallisuuden kehitysympäristöä. Ympäristössä tuotetaan palveluita yhteistyöverkoston käyttöön. Kansainvälisesti tiettävästi alan  suurimpaan harjoitukseen osallistui noin 300 henkilöä 17:sta maasta. Saadun palautteen mukaan JYVSECTEC:n tilannekeskus vastaa modernia  operatiivista johtamistilaa ominaisuuksineen ja järjestelmineen.

Kesäkuussa Puolustusvoimat harjoitteli kyberuhkilta suojautumista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, kun Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus (PVJJK) toimeenpani Kansallisen kyberharjoituksen (KYHA14).  KYHA14-harjoitus järjestettiin JAMKin tiloissa ja järjestelmissä.  Puolustusvoimat hyödynsivät harjoituksessa JYVSECTECin -, koulutus- ja kehityskeskuksen osaamista.

Elokuussa Jyväskylässä  vietettiin Suomen ensimmäistä kyberturvallisuusviikkoa.

Syyskuussa JYVSECTEC  ja kyberturvallisuusmessut järjestivät yhteistyössä  seminaarin aiheesta ”Kyberturvallisuus - Vastaako sinun ratkaisusi
kyberturvallisuuden haasteisiin?” osana KyberTurvallisuus 2014 -messujen ohjelmaa Jyväskylän Paviljongissa.

Joulukuussa JYVSECTEC ja  Propentus Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen kyberturvallisuuskumppanuudesta. Propentuksen ja JAMKin kyberturvallisuuskumppanuuden tarkoituksena on identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinnan implementointi ja käyttö JAMKin
RGCE-kybertoimintaympäristössä sekä testata ja kehittää Propentuksen IAM-ratkaisun (Identity and Access Management) tietoturvallisuutta.

Lue lisää