Suomen ensimmäiset korkeakouludiplomiopiskelijat aloittivat opintonsa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa elokuussa.

JAMK pilotoi ainoana Suomessa uusia, aikuiskoulutustarpeisiin vastaavia opintokokonaisuuksia.

Korkeakouludiplomipilotin myötä Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää, tuleeko korkeakouludiplomeista pysyvä osa suomalaista korkeakoulujärjestelmää.

JAMK kouluttaa korkeakouludiplomiosaajia gerontologiseen kuntoutukseen, hankintoihin, henkilöstö- ja talousasioihin sekä maatalousyrittäjyyteen. Mikäli opiskelija hakee myöhemmin JAMKiin opiskelemaan, nämä opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa.

– Kysyntä ensimmäisiä diplomikoulutuksia kohtaan oli suurta, eikä kaikkia halukkaita pystytty ottamaan mukaan neljään pilottiin, koulutusta koordinoiva projektipäällikkö Tytti Pintilä iloitsi. Opintonsa aloitti noin 80 aikuista.

Suomen ensimmäiset korkeakouludiplomiopiskelijat valmistuvat koulutuksista 1,5 vuodessa eli viimeistään jouluna 2015. Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos seuraa ja arvioi JAMKin pilottia ja julkaisee ensimmäiset tutkimustulokset vuoden 2015 alussa.

Lue lisää