Vuonna 2014 JAMK solmi yhteistyösopimuksen Beihuan yliopiston kanssa. Syksyllä aloitettiin sairaanhoitajien koulutus ja hoitotyön opettajien valmennus.

Kiinan Beihua Universityssä  aloitettiin syksyllä 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulun nimissä  82 kiinalaisen sairaanhoitajan koulutus. Opetuksesta kolmasosa, 14 opintojaksoa, on JAMKin opettajien toteuttamaa kontaktiopetusta Beihuassa tai verkko-oppimista ammattikorkeakoulun oppimisalustoilla.

Yhteistyösopimukseen sisältyy lisäksi paikallisten hoitotyön opettajien valmennusta JAMKissa kolmessa eri jaksossa. Beihuan yliopisto valitsee 40 opettajan joukosta JAMKiin valmennukseen lähetettävät. Seuraavien kolmen vuoden aikana kaikkiaan kuusi opettajaa kouluttautuu JAMKissa.

Yhteistyötä Jilinin provinssissa sijaitsevan Beihua Universityn kanssa on rakennettu pitkään. Maaliskuussa 2013 Educluster Finlandin ja Beihua Universityn välillä solmittu kymmenvuotinen koulutusvientisopimus on tärkeä avaus Kiinan koulutusmarkkinoille. JAMKin koulutuksen korkea laatu ja pitkä kokemus englanninkielisestä sairaanhoitajakoulutuksesta edistivät sopimuksen syntyä. Syksyllä käynnistynyt sairaanhoitajakoulutus on konkreettinen alku jatkossa laajenevalle yhteistyölle.

Beihua Universityllä on myös akateeminen yhteistyösopimus Jyväskylän yliopiston kanssa. Sopimuksen optiona onkin yhteistyön laajentaminen myös muille JAMKin ja Jyväskylän yliopiston keskeisille osaamisaloille, esimerkiksi maisteriopintoihin Jyväskylän yliopistossa liikunta- ja  terveystieteiden tiedekunnassa.