JAMKin Dynamon kiinteistö läpäisi WWF:n organisoiman Green Office-tarkastuksen kesäkuussa 2014.  WWF Green Office on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, jota JAMKin Dynamon kampuksen henkilökunta ja opiskelijat voivat  hyödyntää jokapäiväisissä toimissaan.

JAMKiin on rakennettu jo parin vuoden ajan Green Office -järjestelmää. Ohjelman tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

– JAMKissa on haluttu kehittää toimistojen ekotehokkuutta, edistää kestäviä elämäntapoja, lisätä työntekijöiden ympäristötietoisuutta ja samalla hidastaa ilmastonmuutosta vähentämällä kiinteistössä energian käyttöä, JAMKin toimitilapalveluiden suunnittelija Ville Jaakkonen kertoo.

Kesäkuussa tehdyn tarkastuksen osa-alueina olivat mm. Dynamon ympäristöviestintäsuunnitelman ja ympäristösuunnitelman läpikäynti ja sovittujen kohteiden tarkastus, kuten kiinteistön lajittelumahdollisuudet,  jätepisteet, paperin ja sähkön säästömahdollisuudet sekä siivousaineiden ja toimistotuotteiden ympäristömerkit.

Auditoinnin teki WWF:n edustaja Sari Hämäläinen ja hän haastatteli myös henkilöstön edustajia. WWF Suomen antamassa palautteessa todetaan, että Dynamolla on nyt oikeus käyttää Green Office –merkkiä.

Suomen Green Office -verkostossa on nyt mukana 512 toimistoa 180 eri organisaatiosta.