Tarvaalan Biotalouskampuksesta tulee tulevaisuudessa biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen alue.

Saarijärven Tarvaalassa on annettu maatalousalan koulutusta jo lähes 150 vuoden ajan. Tarvaalan kampuksella toimii kaksi biotalousalan kouluttamista sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavaa oppilaitosta, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) Luonnonvara-ala ja JAMKin Biotalousinstituutti.

Vuonna 2014 ponkaistiin käyntiin projekti, jossa tavoitteena on luoda Tarvaalan Biotalouskampuksesta biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen alue.  Alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat voivat tulevaisuudessa kohdata Biotalouskampuksella, konkreettisesti. Aluetta viedään eteenpäin yritysten ja koulutuksen tarpeista lähtien -tavoitteena on havainnollistaa tulevaisuuden biotalousyhteiskunnan  rakenteita ja toimintoja sekä tarjota mahdollisuus uusien ratkaisujen testaamiseen.

Lokakuussa 2014 solmittiin aiesopimus, jolla osapuolet osoittivat sitoutuvansa Tarvaalan kampusalueen kehittämiseen.  

– Biotalous on voimakkaasti kehittyvä yhteiskunnan sektori, joka tarvitsee paljon uutta tietoa ja osaajia sekä puitteita kehittää uusia biomassoihin perustuvia tuotteita ja palveluita, projektiasiantuntija Mari Hakkarainen kertoo.

Aiesopimukseen kirjattiin kehittämistoimia koulutukseen, yritysyhteistyöhön, yrityshautomo- ja toimitilapalveluihin, rakentamiseen ja markkinointiin liittyen.

Katso video tulevaisuuden Biotalouskampuksesta

Voit katsoa videon myös täältä »