Aila Paloniemi | JAMK Oy:n hallituksen pj | kansanedustaja

Biotaloudella mittaamattomat mahdollisuudet

"Biotalous on myös yksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun painoaloista. Näemme biotaloudessa valtavan kasvupotentiaalin. "

(JAMKin vuosikertomus 2014)

Jyväskylän kaupunkiseutu on osa vahvaa biotalousalan teollisuus- ja innovaatiokeskittymää. Metsäteollisuus ja siihen liittyvä kone- ja laiterakentaminen tuottaa yli 50 prosenttia maakunnan teollisesta lisäarvosta. Yli 85 % sähköstä ja lämmöstä tuotetaan paikallisilla polttoaineilla. Keski-Suomi haluaa olla liikennettä lukuun ottamatta fossiilivapaa maakunta vuoteen 2020 mennessä. Biomassavarat varsinkin metsävarat ovat olennaisen tärkeä paikallinen raaka-aine ja ne luovat pohjan niin nykyiselle kuin tulevaisuudenkin aluetaloudelle.

Biotalous on myös yksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun painoaloista. Näemme biotaloudessa valtavan kasvupotentiaalin. Suomella on vahvoja kilpailukykytekijöitä; biomassavarannot, maailman neljänneksi suurin biokapasiteetti per capita Bolivian, Kongon ja Kanadan jälkeen, tieteellinen ja teknologinen osaaminen, liiketoimintaosaaminen ja suuri joukko globaaleilla markkinoilla menestyviä yrityksiä. Globaalia kysyntää kasvattavat resurssiniukkuus ja tarve ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa arvioidaan vuonna 2025 kemikaaleista olevan 20 prosenttia ja erikoiskemikaaleista jopa 50 prosenttia biomassapohjaisia. Erilaiset biomassat ovat raaka-ainerikkauksiamme ja kun ne yhdistetään korkeatasoiseen osaamiseen ja luontoarvoihin saamme poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat hyötyä käynnistyvästä muutoksesta.

Biotaloudella on mittaamattomasti mahdollisuuksia. Esimerkkeinä tästä ovat biopohjaiset kuluttajatuotteet, biomuovit, ja komposiitit sekä tekstiilikuidut. Puuta hyödynnetään rakennetussa ympäristössä, uusiutuvaa energiaa asumisessa, liikkumisessa ja teollisuudessa. Bioteknisesti voidaan tuottaa lääkkeitä ja paljon muuta.

Globaali kysyntä kehittyy nopeasti ja siksi meidän on mentävä kasvaville markkinoille välittömästi. Suomessa on katsottava eteenpäin, tunnistettava markkinamahdollisuudet ja osattava valita osaamiskärkemme. Tällä vauhdilla emme saavuta tavoittelemaamme biotalouden edelläkävijäasemaa vaan meidän on luotava rohkeasti uusia toimintamalleja. Monissa maissa on jo laadittu strategioita biotalouden hyödyntämiseksi ja myös suuri joukko globaalisti toimivia yrityksiä toimii aktiivisesti. Raaka-aineistamme on puristettava lisää euroja ja se onnistuu korkeammalla jalostusarvolla.

Hallituksen valmistelemasta kansallisesta biotalousstrategiasta on tehtävä ennen kaikkea riittävän konkreettinen. On ohjattava uskottavat rahalliset panostukset biotalouteen ja mikä tärkeintä, luotava toimintaympäristö biotalouden kokeiluihin. Kaupallistaminen, pienten hankkeiden monistettavuus ja biologistiikan kehittäminen ovat avainasemassa. Tarvitsemme lisää julkista keskustelua ja painetta biotalouden edistämiseksi.

Saarijärvellä sijaitsevan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin missio on toimia kansainvälisenä biotalousalan tutkijana, asiantuntijana, kouluttajana sekä alan yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjänä. Toiminnan tavoitteena on tukea uusiutuvaan energiaan, maatalouteen ja puhtaaseen veteen liittyvän yritystoiminnan ja työpaikkojen merkittävää kasvua Keski-Suomessa.
Energiaan liittyvässä kehittämistoiminnassa painopistealueet ovat biopolttoaineiden tuotanto, laadunhallinta ja logistiikka, polttoteknologia ja päästöjen hallinta sekä bioenergiayrittäjyys ja -liiketoiminta. Meillä on hienot mahdollisuudet nostaa Keski-Suomen profiilia tällä tiellä.

Jaa

Takaisin