Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta:

Jyväskylän kaupunki,
Talouskeskus liikelaitos,
Heikinkatu 3 B, 40100 Jyväskylä.

Emoyhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Sen tärkeimpiä päätöksiä olivat sääntömääräiset budjetti- ja tilinpäätösasiat sekä tavoite- ja tulossopimusesitykset.

Toimitusjohtajana on toiminut rehtori Jussi Halttunen sekä tilintarkastajina BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet
1.1. – 31.12.2014:                       

Aila Paloniemi, puheenjohtaja
Luukkonen Paavo Partanen Pauli 
Ekman Reijo Pirttiaho Tuuli-Kirsikka 
Halttunen Simo Tuohimaa Eila
Kurkela Jouni Valkeinen Uljas

Jyväskylän kaupungin controllerina toimi Risto Kortelainen koko tilikauden ajan.

Hallituksen pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet vararehtori Heikki Malinen, liiketoimintajohtaja Pekka Jääskö sekä hallintojohtaja Mikko R. Salminen. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut vararehtori ja hallituksen sihteerinä hallintojohtaja.

Yhtiökokous kokoontui kevätyhtiökokoukseen 29.4.2014, minkä lisäksi pidettiin 11.8.2014 ylimääräinen yhtiökokous ammattikorkeakoululain uudistuksiin valmistautumiseksi. Syysyhtiökokous pidettiin 1.10.2014 ja siihen liittyvä jatkokokous 29.10.2015.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu -konserni on Jyväskylän kaupunkikonsernin alakonserni. Kaupunkikonsernin kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

JAMKin johtoryhmä (vasemmalta oikealle): yksikönjohtaja (TEKN) Pasi Raiskinmäki, liiketoimintajohtaja Pekka Jääskö,  yksikönjohtaja (LIKE) Asta Wahlgrén,  vararahtori Heikki Malinen, yksikönjohtaja (HYVI) Pertti Malkki, johtoryhmän sihteeri, markkinointipäällikkö Heli Toivola, alarivissä vasemmalta johtaja (AOKK) Ulla Mutka, rehtori Jussi Halttunen sekä hallintojohtaja Mikko R. Salminen.