Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi saat ne myös kirjallisesti.

Sinulla on oikeus:

• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
• peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Käsittelyaika on yksi (1) kuukausi. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, ilmoitamme mikäli tarvitsemme käsittelylle lisäaikaa. Käsittelyn määräaika on tällöin  kolmen (3) kuukautta alkuperäisestä pyynnöstäsi. Käyttääksesi oikeuksiasi voit ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon tai toimittaa pyynnön JAMKin verkkosivuilta saatavalla lomakkeella.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Voit lukea lisää rekisteröidyn oikeuksista tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Neuvoja ja ohjeita voit kysyä JAMKin tietosuojavastaavalta.

Tietosuojavastaava

tietosuoja[a]jamk.fi

Tietosuojaselosteet

JAMKissa laaditaan jokaisesta palvelusta tai järjestelmästä, jossa käsitellään henkilötietoja tietosuojaseloste. Siitä näet pähkinänkuoressa miten tietoja käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on tietoihin.

> Tutustu JAMKin tietosuojaselosteisiin