Tietopyyntö

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu.

Yksilöi tietopyyntö siten, että siitä käy ilmi

  • mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee
  • asiakirjan päivämäärä, jos se on tiedossa
  • asiakirjan otsikko, jos se on tiedossa

Salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin. Asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. JAMK voi pyytää myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

On suositeltavaa käyttää JAMKin tietopyyntölomaketta. Tietopyyntö tulee lähettää suojattuna sähköpostiviestinä https://securemail.jamk.fi/ verkkosivun kautta kirjaamo@jamk.fi sähköpostiosoitteeseen.

Postitse tietopyynnön voi lähettää osoitteeseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kirjaamo
PL 207
40101 Jyväskylä

Käsittelyajat

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

Asiakirjan tyypistä riippuen JAMK voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.

Kaikki asiakirjajäljennökset ovat maksullisia.

Lomake

Voit ladata tietopalvelupyyntölomakkeen tästä.

Tietopalvelumaksut Kaikki asiakirjapyynnöt ovat maksullisia. Lue lisää palvelumaksuista

Asiakirjoihin tutustuminen JAMKin tiloissa

Alkuperäisten asiakirjojen lainaaminen yksityisen henkilön, tutkijan tai historiankirjoittajan käyttöön JAMKin ulkopuolelle on kielletty.

Julkisia asiakirjoja voidaan antaa valvotusti luettavaksi ja kopioitavaksi ammattikorkeakoulun tiloissa. Asiasta tulee sopia aina etukäteen olemalla yhteydessä JAMKin kirjaamoon.

Arkistoitujen asiakirjojen kopioiminen ulkopuolisille on maksullista.