Sähköiset aineistot

Tiedon etsiminen, toimituskuntoon saaminen ja toimitus sähköisessä muodossa

  • 0 - ½ tuntia maksuton
  • ½—2 tuntia 60 €
  • Sen jälkeen jokainen alkava tunti 60 €

Sähköisesti toimitettavasta aineistosta ei peritä erillistä toimitusmaksua.
Aineisto toimitetaan ainoastaan turvapostilla. Asiakirjoja ei voi noutaa JAMKista.

Yli puolen tunnin etsintätyöstä peritään maksu huolimatta siitä, löytyykö
pyydettyjä aineistoja.

Paperiset aineistot

Tiedon etsiminen, toimituskuntoon saaminen ja paperitulosteiden/skannatun
asiakirjan lähettäminen

Tiedon etsintä ja skannaus-/kopiointityö

  • 0 - ½ tuntia maksuton
  • ½ - 2 tuntia 60 €
  • Sen jälkeen jokainen alkava tunti 60 €

Paperisten asiakirjan toimitus

  • Sähköinen toimitus maksuton. Tiedot toimitetaan turvasähköpostilla.
  • Paperikopioiden toimitus kirjeenä 30 €
  • Paperikopioiden toimitus pakettina postituskulujen mukaan
  • Asiakirjoja ei voi noutaa JAMKista.

Yli puolen tunnin etsintätyöstä peritään maksu huolimatta siitä, löytyykö
pyydettyjä aineistoja.

Asiakirjoihin tutustuminen JAMKin tiloissa

Alkuperäisten asiakirjojen lainaaminen yksityisen henkilön, tutkijan tai historiankirjoittajan käyttöön JAMKin ulkopuolelle on kielletty.

Julkisia asiakirjoja voidaan antaa valvotusti luettavaksi ja kopioitavaksi ammattikorkeakoulun tiloissa. Asiasta tulee sopia aina etukäteen olemalla yhteydessä JAMKin kirjaamoon.

Arkistoitujen asiakirjojen kopioiminen ulkopuolisille on maksullista.

Maksun suorittaminen

Tilattuja asiakirjoja ei toimiteta ennen maksamista. Maksu tulee suorittaa etukäteen Jyväskylän ammattikorkeakoulun tilille:

IBAN: FI38 5290 0220 4210 34
BIC: OKOYFIHH
Viitenumero: 901

Maksukuitti toimitetaan JAMKin kirjaamoon, ja siitä tulee käydä ilmi asiakkaan nimi, maksun aihe ja pankin arkistointitunnus. Pyyntöä ei käsitellä, mikäli maksukuitti puuttuu.