Jokaisella on on oikeus saada tieto korkeakoulun julkisesta asiakirjasta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siitä, miten JAMKin asiarekisteri sekä sen eri palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla voit yksilöidä tietopyyntösi entistä paremmin.

Mistä ja miten tietoa voi etsiä? Sivustolla on kerrottu JAMKin tietoaineistoista ja mistä tietoa voi hakea.

Tietopyynnöt kohdassa ohjeistetaan, miten tietoja voidaan pyytää. Huomioithan myös tietopalvelupyyntöihin kohdistuvat palvelumaksut.

Lisätietoa asiakirjajulkisuuskuvauksesta ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019)