JAMK on jo vuosia osallistunut yritysten johtamisen ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Työurien pidentäminen on Suomen yritysten ja kilpailukyvyn kannalta keskeinen kysymys. Yrityksen johtamisjärjestelmä ja johtamisen päivittäiset menetelmät ovat avain työssä viihtymiseen.

Uudistavan johtamisen keskiössä on henkilöstön osallistaminen organisaation kehittämiseen.

JAMKin ja yliopiston kauppakorkeakoulun organisoimassa kehitystyössä on ollut mukana 12 keskisuomalaisista pk-yritystä. 

– Alkutila-analyysin pohjalta on valittu  yrityksen kehittämiskohteet, joita on työstetty eteenpäin yhdessä asiantuntijoiden kanssa, projektipäällikkö Marianne  Ekonen kertoo. 

– Uudistava johtaminen –projektin avulla yritykset ovat mm. selkiyttäneet organisaationsa vastuualueita ja tehtäviä.

Esimiestyö saattaa vaihdella saman yrityksen sisällä paljonkin. Palautteen antamiseen, vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen onkin kiinnitetty erityisesti huomiota.

– Johtamistyötä on kehitetty eteenpäin  laatimalla organisaatioon esimiesten yhteiset pelisäännöt, jatkaa Ekonen. 

Kehittämistyön tulosten pohjalta on rakennettu työkaluja ja toimintamalleja esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden uudistamiseksi.

Vuosien 2011-2013 aikana on tapahtunut paljon: mukana olleille yrityksille on pidetty yhteisiä työpajoja ja TalkShow-tilaisuuksia.  Työ kiitellyn asian parissa jatkuu edelleen.