JAMKin Dynamon kampuksella otettiin vuoden 2013 alussa käyttöön uudenlainen oppimistila. Olohuonemainen, inspiroivasti sisustettu tila huokuu tekemisen meininkiä. Liikuteltavat kalusteet ja uusi opetusteknologia mukautuvat eri oppimistilanteisiin sopivaksi jopa yhden oppitunnin sisällä.

Nykyaikainen opiskelu on yhä enemmän yhdessä tekemistä. Tilan suunnittelussa on painotettu sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallistavan toiminnan merkitystä. Viihtyisä ympäristö tukee erilaisia oppimistyylejä ja opetusmenetelmiä. Ideana on, että kaikki osallistuvat ja oppimisprosessi on yhteinen.

Tekniset ratkaisut tuovat oppimiseen uusia ulottuvuuksia ja joustavat käyttötarpeiden mukaan. Tilassa voi esimerkiksi esittää kuvaa ja ääntä langattomasti. Oppijat voivat myös dokumentoida yhdessä oppimistaan digitaaliseen muotoon, jolloin tuotokset ovat sujuvasti tallessa jatkokäyttöä varten.

Kokemukset ovat ollet hyviä: tulevaisuudessa vastaavia oppimistiloja rakennetaan lisää eri kampuksille.

» Lue lisää Ajatus liikkuu – iloa oppimiseen! -sivustolta.