Jyväskylän seutu profiloituu turvallisuudessa vahvana kyberturvallisuusosaamisen keskittymänä. Työ- ja elinkei­noministeriö on valinnut viisi Innovatiiviset kaupungit 2013–2020 -ohjelman (INKA) pääteemaa, ja kyberturvallisuuden vetovastuun sai Jyväskylä. Myös JAMKin rooli on suuri.

Ammattilaisten tarve on suuri, koska alalle uskotaan syntyvän seuraavien vuosien aikana jopa tuhansia uusia työpaikkoja. Jatkossa kyberturvallisuuden YAMK-tutkintoon tähtääviä koulutuksia aloitetaankin kerran vuodessa.

Kyberturvallisuusosaamisen kehittämisessä on vahva rooli alan koulutuksella. Alkuvuodesta 2013 käynnistyi ylempään ammattikorkeakouluun valmistava informaatio­teknologian koulutusohjelma. Hakijoita oli paljon ja toinen koulutus aloitettiin heti syksyllä.

–Tietoturva-ala kehittyy ja muuttuu koko ajan, joten halusin päivittää ja laajentaa entisestään omaa osaamistani kyberturvallisuudesta. Samalla pääsen verkostoitumaan oman alani ammattilaisten kanssa, tammikuussa opinnot aloittanut Ismo Karttunen sanoo.

Yhteistyötä Elisan kanssa

Uuden koulutuksen ohessa kyberpuolella tapahtui myös muita isoja avauksia: JAMK ja Elisa aloittivat pitkäaikaisen yhteistyön kyberturvallisuuden kehittämiseksi. Elisa on JAMKin Jyväskylä Security Technology-hankkeen ensimmäinen kaupallinen yhteistyökumppani ja se avaa myös opiskelijoille mahdollisuuksia käytännön kokemuksen kartuttamiseen opintojen ohessa.

– Elisan Jyväskylässä sijaitseva tietoturvayksikkö ja JAMK tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä tulevina vuosina. Tavoitteena on jatkuva kehitys toimintaedellytysten parantamiseksi kyberuhkatilanteissa. IT-instituutin johtaja Jarmo Siltanen toteaa.

Lisäksi toukokuussa 2013 JAMK ja puolustusministeriön hallinnonala allekirjoittivat toistaiseksi voimassaolevan yhteistyösopimuksen kyberturvallisuuden kansallisesta kehittämisestä.