JAMKista valmistuvat työllistyvät hyvin. Kahdella kolmesta JAMKista AMK-tutkinnon suorittaneesta on jo valmistumishetkellä työpaikka. Erityisen hyvin ovat valmistumishetkellä työllistyneet mm. logistiikan (85 %) ja hoitotyön (82 %) koulutusohjelmista sekä Tiimiakatemiasta (86 %) valmistuneet opiskelijat. Keski-Suomen alueelle on työllistynyt kaksi kolmesta työssä käyvästä valmistuneesta.

Kuusi prosenttia eli 38 valmistunutta jatkaa tai aloittaa yrittäjänä heti valmistumisen jälkeen. Tiimiakatemiasta valmistuneista osuus on peräti 43 % (11) kaikista valmistuneista. Tulos on kärkitasoa myös valtakunnallisessa vertailussa.

JAMKin yhteistyö työelämän kanssa näkyy valmistuneiden näkemyksissä. 81 prosenttia kokee, että JAMK on auttanut opiskelijoita hyvin luomaan työelämäyhteyksiä. Erityisen tyytyväisiä ovat esimerkiksi mediatekniikan, sosiaalialan sekä englanninkielisen Music and Media Managementin opiskelijat. Valtaosa työllistyy myös koulutustaan vastaavaan työhön, sillä 88 prosenttia on samaa mieltä siitä, että voi hyödyntää työssään ammattikorkeakoulussa oppimaansa.

Valmistuttuaan 11 % toimii esimiestehtävissä ja 30 % asiantuntijatehtävissä. Esimiestehtävien osuus on korkea mm. rakennustekniikasta (50 %), logistiikasta (27 %) ja palveluiden tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta valmistuneiden joukossa.

Lähde: Valtakunnallinen valmistumishetken opiskelijapalautekysely OPALA vuonna 2013 AMK-tutkinnon suorittaneille. Vastausprosentti 98 % AMK-tutkinnon JAMKissa vuonna 2013 suorittaneista.