JAMKin agrologikoulutuksesta tuli 25-vuotias. Samalla nimi muuttui Biotalousinstituutiksi

Maatalousalan koulutustoiminta alkoi Saarijärven Tarvaalassa jo vuonna 1867.

Opistotasoinen agrologikoulutus käynnistyi vuonna 1988 Tarvaalan maatalousoppilaitoksessa. Luonnonvarainstituutiksi paikka muuttui 1999, jolloin vastuu toiminnasta siirtyi JAMKin Luonnonvarainstituutille. Vuosien saatossa Tarvaalasta on valmistunut yli 500 agrologia. Parhaillaankin opintojen parissa puurtaa yli 160 opiskelijaa, kun mukaan lasketaan myös Virroilla käynnissä oleva aikuiskoulutus. Koko kampuksella opiskelijoita on noin 400 ja henkilökuntaa noin sata.

Luonnonvarainstituutti ja Bioenergiakeskus yhdistyivät vuonna 2013 Biotalousinstituutiksi.

– Vuosien saatossa agrologikoulutuksen ympärille on muodostunut laajaa yrityslähtöistä bioenergiaan, maatalouteen ja ympäristöteknologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tulevaisuudessa suuntaamme toimintaamme entistä aktiivisemmin kansainvälisille markkinoille, toteaa Biotalousinstituutin johtaja Pekka Äänismaa.

Suunnitteilla on myös JAMKin ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen yhteinen Biotalouskampus -hanke, jolla tähdätään innovaatioiden ja uusien yritysten syntymiseen biotalousalalle.  

– Tavoitteena on koota biotalouden parissa toimivia yrityksiä yhteen ja muodostaa yrityksistä, muista sidosryhmistä sekä Tarvaalan kampusalueen toimijoista verkosto, jossa kokemukset, ideat ja ajatukset liikkuvat. Verkosto tukee omalta osaltaan Biotalouskampuksen kehittämistä sekä opintojen että työelämän yhteyden parantumista, projektipäällikkö Susanna Lahnajärvi-Kivelä kertoo.

Kahden oppilaitoksen, Biotalousinstituutin ja POKEn Luonnonvara-alan yksikön ansiosta alueella on runsaasti osaamista myös yritysten käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Mikä ihmeen bioenergia?

PellettejäBioenergia on uusiutuvista luonnonmateriaaleista jalostetuilla biopolttoaineilla tuotettua energiaa. Biopolttoaineita valmistetaan puhtaiden metsä- ja peltobiomassojen lisäksi joistakin orgaanisista jätteistä ja sivutuotteista.

Biopolttoaineita ovat muun muassa puupohjaiset polttoaineet kuten hake, pilke, murske, pelletti ja puru, peltobiomassat joita ovat mm. ruokohelpi, öljykasvit, olki ja energiapaju, prosessien sivutuotteet kuten biokaasu ja kierrätyspolttoaineet, biopolttonesteet sekä turve.

JAMK Bioenergiakeskuksessa polttoainetestausta uusilla laitteistoilla

Biotalousinstituutissa perehdytään mm. biopolttoaineiden testaukseen. Toimintaa vahvistettiin loppuvuodesta 2012 hankkimalla polttoaineentestauksen laitteisto, jonka kaltaista muualta Suomesta ei löydy. Uudella laitteistolla voidaan testata perinteisten hake- ja pellettiraaka-aineiden lisäksi mm. teollisuuden sivuvirtojen biomassoja ja jätepolttoaineita. Keskuksessa etsitään kattiloiden avulla mm. uusia raaka-aineita polttoaineiksi.

– Kattilanvalmistajilla on nyt mahdollisuus varmistaa myös ulkomaille myytävien kattiloiden osalta, että kohdemaissa hyödynnettävät polttoaineet, kuten oliivin kivet, soveltuvat heidän tuotteelleen poltettavaksi kertoo kattilantestauslaboratorion asiantuntija Kimmo Puolamäki.