JAMK on Euroopan kansainvälisin korkeakoulu, kun mittarina on henkilöstön liikkuvuus.

Myönnetty merkittävä laatupalkinto vahvistaa JAMKin kansainvälistä toimintaa tulevaisuudessakin. Erasmus-ohjelma tukee JAMKin strategiaa ja mahdollistaa henkilöstön ja opiskelijoiden aktiivisen liikkumisen – ja parantaa samalla oppimisen laatua ja osaamisen kehittymistä.

Vuoden 2013 EU:n ERASMUS-palkinnon ensimmäinen sija myönnettiin Jyväskylän ammattikorkeakoululle marraskuussa. JAMKissa kansainvälisyys tarkoittaa satoja yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa, ulkomaalaisia opiskelijoita ja henkilöstöä, aktiivista opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuutta sekä useita kansainvälisiä hankkeita.

JAMKissa mahdollisuutta kansainväliseen toimintaan tarjotaan jokaiselle opettajalle ja asiantuntijatehtävissä toimivalle. Henkilöstön liikkuvuutta on tuettu suotuisalla työnantajapolitiikalla sekä Erasmus-rahalla ja myös JAMKin omalla rahoituksella.

Henkilöstövaihdot ovat osa opetuksen ja oppimisen laadun parantamiseen tähtäävää korkeakoulun strategiaa. Esimerkkejä tähänastisista vaikutuksista ovat intensiiviohjelmat ja yhteistyökumppanuudet, joiden pohjalta on kehitetty yhteisiä verkkohankkeita ja kaksoistutkintoja.

– Kaksoistutkinnossa opiskelijat suorittavat samanaikaisesti kahden eri korkeakoulututkinnon kursseja eri oppilaitoksissa eri maissa. Kyseessä voivat olla saman alan tai kahden eri alan tutkinnot, JAMKin rehtori Jussi Halttunen kertoo.