Aila Paloniemi | JAMK Oy:n hallituksen pj | kansanedustaja

JAMK on nyt Euroopan kansainvälisin korkeakoulu

"Jyväskylän ammattikorkeakoulun päättäväinen työ kansainvälisyyden lisäämiseksi on huomattu laajasti maailmalla. Aivan huikea saavutus on vuoden 2013 EU:n Erasmus Award for Excellence -palkinto, jonka JAMK voitti."

(JAMKin vuosikertomus 2013)

Perusteluissa JAMKia pidettiin erinomaisena esimerkkinä siitä, mitä voidaan saada aikaan, kun hyödynnetään henkilöstön aktiivista liikkuvuutta tukemaan opetuksen ja oppimisen laatua ja parantamaan sitä jatkuvasti.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kansainvälisyys läpäisee kaiken toiminnan. Kansainvälisyys on nostettu oppimisen laadun ja yrittäjyyden ohella yhdeksi oppilaitoksen strategian kolmesta profiilista. Tavoitteemme on olla ”Suomen paras ammattikorkeakoulu toimintaympäristönsä kansainvälistäjänä.” 

Kansainvälisen toiminnan avainasioita ovat korkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävä koulutus- sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, kansainväliset hankkeet, verkostot, projektit ja kaksoistutkinnot. Kansainvälistymisen mahdollistava toimintaympäristö houkuttaa myös ulkomaalaisia opiskelijoita ja henkilöstöä. Summer Schoolit kokoavat yhteen sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat. Kesäkouluihin odotetaan jälleen yli sataa osallistujaa yhteistyökorkeakouluistamme.

300 yhteistyökumppania ulkomailla avaa huikeita näkymiä yhteistyöhön niin Euroopassa, latinalaisessa Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa kuin Aasiassa, Australiassa ja Afrikassakin. Monet yhteistyökumppaneista ovat mukana Euroopan komission Life Long Learning Erasmus -ohjelmassa.

Koulutusvientimme on saavuttanut menestystä monilla mantereilla. Hyvinvointiyksikkö teki aluevaltauksen Kiinan sairaanhoitajakoulutuksessa, ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää opettajankoulutusta Kosovossa, ja hiljattain sovittiin terveysalan koulutuksen viennistä Kazakstaniin yhdessä FUAS -liittoutuman kanssa. FUAS eli Hämeen, Lahden ja Laurea-ammattikorkeakoulun strateginen liittouma ja JAMK ovat tehneet yhteistyötä Kazakstaniin suuntautuvassa koulutusviennissä jo lokakuusta 2012. Nyt suomalaiset pääsevät uudistamaan Bachelor-tasoisen sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman nostamalla koulutuksen eurooppalaiselle tasolle. Suomalaiselle koulutusosaamiselle on todella kova kysyntä maailmalla.

Kansainvälisyyden nostaminen eurooppalaisen ykköspalkinnon arvoiseksi ei ole tullut ilmaiseksi. Työ on vienyt vuosia koko oppilaitoksen henkilöstöltä ja korkeakouluyhteisön jäseniltä. Ilman innostavaa ilmapiiriä, henkilöstön korkeaa motivaatiota ja saumatonta yhteistyötä työ ei olisi kantanut näin kaunista hedelmää.

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta voisivat kansainvälisyydessä ja kansainvälistymisessä ottaa oppia monet muut suomalaiset korkeakoulut.

Jaa

Takaisin