Jussi Halttunen, rehtori

JAMK katsoo vuoteen 2020

"Vuonna 2020 JAMK tunnetaan käytännönläheisenä korkeakouluna ja vahvana asiantuntijaorganisaationa, jossa teoreettista osaamista sovelletaan tuloksellisesti työelämän käytännön kehittämiseen."

(JAMKin vuosikertomus 2013)

JAMKin uudistetussa strategiassa on tarkennettu ammattikorkeakoulun tulevaisuuskuvaa vuodelle 2020: ”Vuonna 2020 JAMK tunnetaan käytännönläheisenä korkeakouluna ja vahvana asiantuntijaorganisaationa, jossa teoreettista osaamista sovelletaan tuloksellisesti työelämän käytännön kehittämiseen”.  Ajatus perustuu siihen, että JAMK on ennakoivasti toimiva ja uudistuva korkeakoulu, joka lähestyy asiakkaidensa haasteita ratkaisukeskeisesti erilaisen koulutuksen sekä TKI-toiminnan avulla. Asiakkaat saavat JAMKista merkittävää lisäarvoa ja hyötyä toiminnalleen ja sitä kautta ammattikorkeakoulun rahoitus vahvistuu.  JAMK pyrkii luomaan asiakasorganisaatioihinsa uusia toimintamalleja ja innovaatioita sekä vahvistaa uutta yrittäjyyttä toiminta-alueellaan.

Strategian keskiössä on edelleen kolme vahvaa pilaria: oppimisen laatu, yrittäjyys sekä kansainvälisyys. Ne ovat niitä osaamisalueita, joilla tavoittelemme suhteellista kilpailuetua maailmanlaajuisesti.

Uudessa strategiassa on tarkennettu myös JAMKin TKI-toiminnan painoaloja, joiksi on tunnistettu seuraavat viisi alaa: innovatiivinen oppiminen, perheiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen, uudistuva kilpailukyky, kyberturvallisuus ja biotalous.  Valitut painoalat ovat niitä, joissa JAMK erityisesti haluaa kehittää omaa osaamistaan ja kiinnittyä vahvasti alueen kehittämiseen. Tarkoituksena on, että painoalat ovat osin geneerisiä osaamisalueita, jotka ylittävät JAMKin tulosyksiköiden rajat. Parhaimmillaan painoalat muodostavat asiantuntijoiden välisiä verkostoja yhteistyökumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti. Painoalojen yhteydessä kehittyvä osaaminen parantaa myös oppimisen laatua ja sen vaikuttavuutta.

Valituista painoaloista biotalous ja kyberturvallisuus sisältyvät valtakunnalliseen TEKESin rahoittamaan INKA-ohjelmaan, jossa Jyväskylän kaupunkiseudun vetovastuulla on erityisesti kyberturvallisuusosaamisen ja siihen liittyvän uuden liiketoiminnan ja kasvuyrittäjyyden kehittäminen. JAMKin vahvat panostukset kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseen usean vuoden ajan olivat ratkaiseva tekijä Jyväskylän kaupunkiseudun pääsylle INKA-ohjelman koordinaattoriksi kyberturvallisuuden osalta. Tähän liittyen JAMK Oy:n hallitus päätti ottaa käyttöön aiemman IT-instituutti- nimen Lutakon kampuksella olevan ICT-tulosalueen osalta. Biotaloudessa olemme liittoutuneet Joensuun vetämän biotalouden INKA-ohjelman kanssa, jossa yhteistyökumppanina on myös Seinäjoki. Myös biotalouden osalta JAMK on rakentanut vahvaa asiantuntijaosaamista Saarijärvellä toimivaan Biotalousinstituuttiin. Biotalous ja kyberturvallisuus ovat perinteisesti olleet vahvoja JAMKin TKI-toiminnan alueita ja INKA-ohjelman statuksen myötä niitä voitaneen edelleen vahvistaa.

Myös muut JAMKin painoalat kiinnittyvät vahvasti Keski-Suomen alueen strategiaan ja koko Suomen kehittämiseen. Uudistuva kilpailukyky on välttämätöntä paitsi yritysten osalta myös julkisen sektorin ja sen palvelutuotannon kehittämiseksi. Innovatiivisessa oppimisessa pyrimme kehittämään ennakoivasti tulevaisuuden osaamista edistäviä uusia oppimisympäristöjä ja innovatiivisia pedagogisia koulutusmuotoja. Näiden osalta on edelleen mahdollista suuntautua kasvaville koulutuksen vientimarkkinoille, kuten Aasian maihin ja Gulfin alueelle. Perheiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen on sekä kansallinen että globaali painoala, jossa haetaan uudentyyppisiä ratkaisuja nykyistä paremman hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseksi. 

Jaa

Takaisin